iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Przemeblowanie funduszu sołeckiego

2020-11-13 09:11:00
Fundusz sołecki na rok 2020, jaki został rozdysponowany pomiędzy miejscowości z terenu gminy Ostrów Wielkopolski, wynosi ponad 880 tys. zł. Podczas ostatniej sesji rady gminy dokonano kilku zmian w jego dotychczasowych zapisach i przesunięto kasę na inne zadania, aniżeli wcześniej zaplanowano.

I tak, w Górznie zmniejszyć plan wydatków na Dzień Kobiet i Wigilię o kwotę 2 820,80 zł i przeznaczono ją na zakup nagłośnienia a w Gutowie obcięto wydatki na organizację festynów i zebrań (8 tys. zł), w zamian planując zakup mebli na wyposażenie wyremontowanej salki OSP (5 900 zł), kosy spalinowej wraz z akcesoriami (1.050 zł), zestawu nagłaśniającego (730 zł) oraz siatek do bramek (400 zł).

 

Zaś w Górzenku kasę zarezerwowaną na warsztaty kulinarne i prace remontowe w łącznej kwocie 4 500 zł postanowiono wydać na zakup wyposażenia w świetlicy. Za kolei w Lamkach zamiast wydać kasę na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej (2 000 zł) oraz remont i modernizację części gospodarczej przy sali wiejskiej (5 836 zł) postanowiono spożytkować ją na wyposażenie zaplecza kuchni (3 036 zł) i instalację monitoringu wizyjnego (4 800 zł). W Szczurach zamiast zaplecza socjalnego dla sportowców, przy świetlicy wiejskiej powstanie plac zabaw dla dzieci a w Borowcu kasę zaplanowaną na organizację Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Święta wsi i budowę kortu postanowiono wydać na remont pomieszczeń nad salą wiejską na potrzeby KGW (16 142 zł) oraz zadanie „Boisko sportowe wielofunkcyjne – projekt“ w kwocie 6 000 zł. Z kolei sołectwo Lewków Osiedle zmniejszyło plan wydatków na zadanie „Remont sali wiejskiej (przygotowanie wentylacji, malowanie ścian, remont oświetlenia i sufitu)“ o kwotę 383,77 zł i przeznaczyło je na doposażenie łazienki w świetlicy.



Czytaj również

ALFALINE HURTOWNIA ELEKTRYCZNA OSTRÓW WLKP.
BISTRO NA TALERZU