iOstrowWlkp.pl reklamy
Samorząd

Proponują ostrowskie polityczne zawieszenie broni na czas walki z epidemią

O ostrowskie polityczne zawieszenie broni na czas walki z epidemią i jej społeczno-gospodarczymi skutkami apeluje Klub Przyjazne Miasto i Powiat. Zdaniem miejskich i powiatowych radnych to nie czas na polityczne podziały, tylko zgodne lokalne działanie.

Jak czytamy we wspólnym miejsko-powiatowym apelu „trwająca epidemia koronawirusa postawiła nasze samorządy i lokalne władze, również Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego, w nadzwyczajnej, niespodziewanej i niespotykanej w ostatnich dziesięcioleciach sytuacji”.

 

- W tej nowej rzeczywistości pojęcia lokalnej „koalicji” czy „opozycji” przestają mieć znaczenie. Wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji, gdy samorządowcy i osoby pełniące funkcje publiczne powinni działać ponad bieżącymi podziałami politycznymi, w myśl zasady „wszystkie ręce na pokład” – podkreśla Marek Śliwiński, przewodniczący Klubu Radnych Przyjazne Miasto.

W Apelu przypomniano, że zarówno koalicyjny w Radzie Miejskiej Klub Przyjazne Miasto jak i opozycyjny w Radzie Powiatu Ostrowskiego Klub Przyjazny Powiat już podczas sesji budżetowych miasta i powiatu konsekwentnie tak samo apelowały, by w szczególnych uwarunkowaniach 2020 roku nie ulegać pokusie łatwych ocen i szukania prostych okazji do populistycznej krytyki.

 

- W ostatnich miesiącach doszło do pozytywnych przykładów lokalnej samorządowej konsolidacji władz Miasta i Powiatu, w takich sprawach jak przebieg Kolei Dużych Prędkości czy ochrona zdrowia mieszkańców. Nadzwyczajny stan epidemii wymaga jeszcze bardziej samorządowej współpracy i lokalnego współdziałania – wskazuje Bartosz Ziółkowski, przewodniczący Klubu Radnych Przyjazny Powiat.

 

Inicjatorzy apelu o ostrowskie polityczne zawieszenie broni wskazują na przykład Portugalii, gdzie na czas epidemii politycy zawiesili broń i taka odpowiedzialna postawa przyniosła realne sukcesy w walce z koronawirusem.

 

Klub Przyjazne Miasto i Powiat w wystosowanym apelu zachęca wszystkich lokalnych samorządowców oraz środowiska polityczne, by w tym szczególnym dla samorządów Miasta i Powiatu czasie epidemii, odejść od działań i dyskusji czysto politycznych i partyjnych, a wznieść się ponad podziałami na wymiar lokalny i samorządowy.

 

- W dzisiejszej nadzwyczajnej sytuacji będzie to również najbardziej właściwy sposób uczczenia Roku Samorządu Terytorialnego i 30. rocznicy odrodzenia polskiego samorządu. To czas, by ostrowskie samorządy Miasta i Powiatu stały się pozytywnym wzorem publicznej lokalnej zgody i twórczego współdziałania – zachęca radny Mateusz Nycek, rzecznik Klubu Przyjazne Miasto i Powiat i członek ogólnopolskiej Komisji ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli.

Apel proponuje, by cała Rada Miejska i cała Rada Powiatu, ponad dotychczasowymi podziałami, wspierały swoje organy wykonawcze – prezydent Miasta Beatę Klimek i starostę powiatu Pawła Rajskiego. Zdaniem Klubu Przyjazne Miasto i Powiat to czas, by wszyscy ostrowscy radni miejscy i powiatowi potrafili okazać większe zaufanie demokratycznie wybranym prezydentowi miasta i staroście powiatu.

 

Apel zachęca miejskich i powiatowych radnych, by powstrzymać się od mało twórczych aktywności, jak np. niekonieczne interpelacje czy drobiazgowe zapytania, oszczędzając w ten sposób czas i potencjał władz Miasta i powiatu oraz pracowników Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, miejskich i powiatowych jednostek na zaangażowanie we wspólną walkę ze zdrowotnymi, społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii.

- Warto pokazać samorządową dojrzałość i odpowiedzialność oraz unikać łatwych ocen i populistycznych wniosków, szczególnie w takich dziedzinach, jak sytuacja finansowa samorządów, gospodarka komunalna, lokalne podatki, deficyt budżetowy czy skala inwestycji… – wskazują przewodniczący Śliwiński i Ziółkowski.

Kluby Przyjazne Miasto i Przyjazny Powiat wspólnie przekonują, że najlepszym sposobem na lokalną walkę z koronawirusem i jego społeczno-gospodarczymi skutkami będzie samorządowa zgoda i ostrowskie polityczne zawieszenie broni na szczeblu zarówno miasta jak i powiatu.

 

 

 

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również