iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Projekt „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”

2022-05-19 07:59:49

W Ostrowie Wielkopolskim ruszył projekt „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”. Został on otwarty konferencją z udziałem parlamentarzystów, samorządowców oraz ekspertów. Na realizację inwestycji, w ramach projektu, samorząd miasta pozyskał ponad 15 mln złotych dofinansowania z funduszy EOG i budżetu państwa.


- Możemy być dumni z faktu, że dzięki naszym wysiłkom i staraniom, Ostrów Wielkopolski jest w gronie 29 polskich miast, które pozyskały ważne wsparcie finansowe w ramach Programu Rozwój Lokalny. Wszechstronny i pierwszy taki projekt „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” korzysta z dofinansowania w wysokości 3,5 mln EURO. To równowartość ponad 15 mln złotych, które pozyskaliśmy z Funduszy EOG finansowanych przez: Islandię, Lichtenstein i Norwegię. Wkład finansowy zapewnia również budżet państwa. Jesteśmy głęboko przekonani, że za sprawą tego właśnie projektu, nasze miasto będzie miejscem zrównoważonego rozwoju w wymiarze społecznym, środowiskowym, gospodarczym oraz instytucjonalnym. Zależy nam bowiem na wszechstronnym rozwoju miasta z myślą o obecnych, jak i przyszłych mieszkańcach Ostrowa Wielkopolskiego - podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Konferencja otwierająca projekt odbyła się w poniedziałek, 16 maja, w Centrum Aktywności Lokalnej. Panelistami wydarzenia byli: Mikołaj Kostka, zastępca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Ryszard Grobelny, doradca strategiczny Związku Miast Polskich,  Maciej Witczak, prezes spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu oraz Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

- Ostrowski projekt to jeden z ciekawszych spośród 29 realizowanych w Polsce. Został on - po pierwsze - wysoko oceniony, a po drugie ma on dobrą podstawę: jest już na mocno zaawansowanym etapie realizacji. Z punktu widzenia ogólnopolskiego jest on również ważny, bo mamy nadzieję, że projekt ten pokaże, iż miasta małe i średnie mogą osiągać sukcesy. Chcielibyśmy bardzo, by Ostrów Wielkopolski stał się przykładem miasta sukcesów w skali realizacji tego projektu. Jako Wielkopolanin wierzę, że tak będzie, a Wielkopolska stanie się dobrym przykładem - mówi Ryszard Grobelny, doradca strategiczny Związku Miast Polskich.

 

Ostrów Wielkopolski to jedno, z zaledwie 29 polskich miast, które otrzymały wsparcie w ramach Programu Rozwój Lokalny. W ramach projektu pozyskaliśmy 3,5 mln EURO, a więc ponad 15 mln złotych ze środków EOG i budżetu państwa dla Ostrowa Wielkopolskiego! Całkowita wartość projektu to ponad 30 mln złotych. Fundusze te przyczynią się do wyraźnego podniesienia jakości życia mieszkańców.

 

Zrealizowanych zostanie w sumie 17 różnorodnych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków EOG i budżetu państwa. Będą to m.in. w obszarach: ochrony środowiska, społecznym, przedsiębiorczości oraz inteligentnego zarządzania miastem:

 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1
 • Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego
 • Rozwój infrastruktury transportu miejskiego
 • Inwentaryzacja budynków pod kątem efektywności energetycznej
 • System naprowadzania na wolne miejsca parkingowe
 • Kompleksowe badanie ruchu wraz z planem inteligentnych przejść dla pieszych
 • Analiza potrzeb przewozowych mieszkańców na podstawie przeprowadzonych badań Budowa nowego budynku przedszkola przy ul. Staroprzygodzkiej
 • Kampania społeczna „Jestem tylko niepełnosprawny”
 • Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wrocławskiej/Wysockiej
 • Krzewienie przedsiębiorczych postaw wśród dzieci i młodzieży
 • Podnoszenie kompetencji pracowników samorządowych

 

- Fakt, że wszystkie te przedsięwzięcia możemy realizować przy współudziale Funduszy EOG oraz środków z budżetu państwa, jest dla nas dużym wyróżnieniem i asumptem do wielkiego zaangażowania w cały projekt. Chcemy również dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi samorządami, bowiem zarówno wyzwania, jak i dobre praktyki, które płyną z realizacji tak ważnego projektu, mogą zostać pozytywnie wykorzystane w innych wspólnotach samorządowych. Z kolei suma potencjałów naszych małych ojczyzn, to większy rozwój naszego regionu, kraju i Europy - dodaje prezydent Beata Klimek.

 

Realizacja projektu „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu trzech państw - darczyńców: Islandii, Lichtensteinu i Norwegii. Wkład finansowy zapewnia również budżet państwa.

 • W projekt zaangażowanych jest naszych 5 partnerów:
 • Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
 • Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu
 • Powiat Ostrowski
 • Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • Stowarzyszenie Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski


Czytaj również

POLUB NAS NA FACEBOOK