iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Pracownicy urzędu przeprowadzą kontrolę szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

2023-05-25 09:05:00

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadzą kontrolę szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Pracownicy będą składać wizyty lub wysyłać wezwania do mieszkańców, których nieruchomości wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych.


Każdy z pracowników urzędu będzie miał przy sobie identyfikator oraz upoważnienie. Na żądanie powinien okazać taki dokument.

- Na Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim spoczywa prawny obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Dlatego właściciele nieruchomości, którzy nie są przyłączeni do sieci kanalizacyjnej, proszeni są o przygotowanie stosownych umów na wywóz nieczystości ciekłych, podpisanych z przedsiębiorcami, którzy posiadają zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz dowodów wpłat za te usługi (rachunki, faktury VAT) - wymienia Eliza Dembna, dyrektor Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska.

Celem kontroli jest zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska naturalnego gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych. Jest to niezbędne dla zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Właściciele lub użytkownicy nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych - zobowiązani są do opróżniania ich z częstotliwością uniemożliwiającą ich przepełnienie nie rzadziej niż dwa razy w roku. Z kolei właściciele lub użytkownicy nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków - zobowiązani są do usuwania osadów z tych zbiorników zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji, nie rzadziej niż raz w roku.

Mieszkańcy, którzy posiadają zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, proszeni są o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski (pokój 33 – parter).

Druk ankiety można pobrać w Urzędzie Miejskim Ostrowa Wielkopolskiego, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18, w Referacie Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej – pokój nr 33 lub w wersji elektronicznej:

§  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: https://umostrow.pl, zakładka aktualności - Ankieta dla mieszkańców dotycząca ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;            

§  w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.umostrow.pl, zakładka Urząd Miejski - załatwianie spraw - Wydział  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  - Ankieta dla  mieszkańców dotycząca ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.Czytaj również