iOstrowWlkp.pl reklamy
Odolanów

Pożar w tartaku

2018-11-16 12:17:17
Zdjęcie: KWP Poznań/kpt. Marcin Rosik
W dniu 10 listopada w samo południe na terenie jednego z zakładów w Odolanowie przeprowadzone zostały ćwiczenia dla jednostek z terenu gminy i miasta Odolanów , gminy i miasta Raszków oraz JRG Kalisz i Ostrów Wlkp.

Ćwiczenia ramach opracowanej Koncepcji Zaopatrzenia Wodnego, miały charakter aplikacyjno-praktyczny i przeprowadzone zostały w dwóch etapach:

 

Etap I – część teoretyczna

  1. zapoznanie z lokalizacją sieci przesyłowej gazu wysokiego ciśnienia, oznakowanie przebiegu gazociągu, oznakowanie urządzeń technologicznych, zapoznanie z technologią przesyłu, zasadami i taktyką działań ratowniczych – podyktowane wnioskami z przeprowadzonych   warsztatów oraz ćwiczeń na terenie powiatu,
  2. omówienie założeń oraz celów do realizacji w kontekście przyjętego scenariusza ćwiczeń.

 

Etap II - część praktyczna

  1. pożar składowiska materiałów do produkcji wyrobów z drewna,
  2. organizacja działań ratowniczo-gaśniczych,
  3. podział na odcinki bojowe i przydzielenie KRG i KDW,
  4. organizacja łączności na terenie akcji w oparciu o SDŁ,
  5. organizacja zaopatrzenia wodnego w oparciu o sieć hydrantową na terenie zakładu oraz spoza zakładu,
  6. organizacja punktu czerpania wody z wykorzystaniem cieku wodnego,
  7. osiągnięcie ciągłości podawania 12 prądów gaśniczych w określonym czasie.

 

To główne cele operacyjne jakie zostały postawione przed ćwiczącymi. Po zakończeniu ćwiczeń dokonano podsumowania, na którym omówiono stopień realizacji zadań postawionych dowódcom poszczególnym odcinków bojowych. Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 73 strażaków .

 

 
Źródło: KWP Poznań/st. kpt. Jacek Kowalczyk, kpt. Marcin Rosik


Czytaj również

ALFALINE HURTOWNIA ELEKTRYCZNA OSTRÓW WLKP.
POLUB NAS NA FACEBOOK