iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Powstanie świetlica podwórkowa

2018-01-11 07:01:00
120 świetlic podwórkowych stworzy i poprowadzi Chorągiew Wielkopolska Związku Harcerstwa Polskiego. Jedna z nich powstanie w powiecie ostrowskim.

Świetlice powstaną dzięki funduszom unijnym, pozostającym w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Będzie można z nich skorzystać w powiatach: złotowskim, pilskim, konińskim, leszczyńskim, ostrowskim, wrzesińskim, jarocińskim, poznańskim, wolsztyńskim, kępińskim, śremskim, tureckim, kościańskim, ostrzeszowskim oraz w Poznaniu.

Bezpośrednim wsparciem zostanie objętych 1830 dzieci w wieku 6 -18 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 180 rodziców. Te szczególne miejsca zaoferują warunki do poprawnego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, wspierając jednocześnie więzi rodzinne. Zajęcia będą prowadzone w naturalnych miejscach przebywania młodzieży, w grupach 10-15 osobowych. Doświadczona kadra zapewni aktywne formy wychowawcze, wspierające rozwój przedsiębiorczości, ekspresji artystycznej i umiejętności społecznych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


Czytaj również