iOstrowWlkp.pl reklamy
Ciekawostki

Powstanie druga linia energetyczna w Wielkopolsce

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wydał decyzję dla podwieszenia drugiego toru linii elektroenergetycznej Ostrów – Kromolice. Dzięki temu wzmocnione mają zostać moce przesyłowe istniejącej już linii, co umożliwi jej pełne wykorzystanie, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne w województwie wielkopolskim.

Decyzja wojewody dotyczy ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. „Podwieszenie drugiego toru 400 kV na linii Ostrów-Kromolice wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Ostrów i stacji 400/110 kV Kromolice”. Przedsięwzięcie polega na podwieszeniu przewodów fazowych na torze drugim istniejącej linii 400 kV Ostrów-Kromolice, a także wymianie przewodów odgromowych oraz pracach dostosowawczych na stacjach końcowych. Inwestycja przebiega na terenie powiatów: poznańskiego, średzkiego, śremskiego, pleszewskiego, jarocińskiego, krotoszyńskiego i ostrowskiego. Linia 400 kV pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Kromolicami jest istotnym punktem na mapie energetycznej Polski zachodniej i północnej - przesyła energię z elektrowni na północnym zachodzie kraju, a także na Śląsku i w Bełchatowie.

 

- Zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej zarówno dla odbiorców instytucjonalnych, jak i indywidualnych gospodarstw domowych, jest zadaniem strategicznym, którego realizacja wymaga podejmowania pilnych działań inwestycyjnych. Podwieszenie drugiego toru linii 400 kV Ostrów-Kromolice stanowi właśnie realizację jednej z kluczowych inwestycji w tym obszarze - mówi wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. 

 

Celem inwestycji jest umożliwienie pełnego wykorzystania wybudowanej już infrastruktury sieciowej, co pozwoli na zwiększenie pewności zasilania północno-zachodniej Polski oraz poprawi bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej w całym regionie, w tym w aglomeracjach poznańskiej i kalisko-ostrowskiej. Dzięki decyzji wojewody wielkopolskiego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zostaną uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę, wobec czego prace przy podwieszaniu linii mają ruszyć w przyszłym roku, a prąd popłynie nowym torem pod koniec 2023 roku.

 

Nowy tor zwiększy zdolności przesyłowe sieci najwyższych napięć, co jest niezbędne dla bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i jego transformacji. Do sieci w coraz większym stopniu trafia nie tylko prąd z konwencjonalnych elektrowni, ale także z farm wiatrowych czy coraz popularniejszych farm fotowoltaicznych – podkreśla Tomasz Jakubowski, dyrektor do spraw Operacyjnych Centralnej Jednostki Inwestycyjnej PSE.

 

Na terenie województwa wielkopolskiego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. realizują równocześnie cztery istotne inwestycje liniowe oraz rozbudowują i modernizują sześć stacji elektroenergetycznych, których szacunkowa wartość wynosi ponad 1,2 miliarda złotych.

 

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI