iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Powstanie Centrum Kształcenia Praktycznego

2017-11-02 08:11:00
31 października wmurowano uroczyście kamień węgielny pod rozbudowę Centrum Kształcenia Praktycznego. To największa w historii odrodzonego samorządu powiatowego inwestycja oświatowa. Placówka ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, który potrzebuje specjalistów różnych branż.

- Kiedy bezrobocie jest na poziomie nieco ponad 3 procent brakuje fachowców do pracy. Od kilku lat konsekwentnie podejmujemy działania, żeby zmienić tendencję i wspieramy rozwój szkolnictwa technicznego. Jednym z elementów tej strategii jest właśnie budowa nowoczesnego Centrum Kształcenia Praktycznego, placówki która dysponować będzie wysokiej klasy sprzętem. Szkoląc uczniów w różnych branżach będzie odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Centrum Kształcenia Praktycznego to największa inwestycja oświatowa realizowana przez powiat ostrowski. Wartość całkowita przedsięwzięć skierowanych na rozwój kształcenia zawodowego na terenie powiatu ostrowskiego wynosi 163 13 mln zł – powiedział starosta Paweł Rajski.

 

Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego przekazując na ręce starosty ostrowskiego symboliczny czek na kwotę 12 436 mln zł, tyle bowiem wynosi dofinansowanie unijne, podkreślała zarówno wartość przygotowanego projektu, jak i znaczenie, jakie CKP mieć będzie dla gospodarki całego regionu.

W rozbudowywanym Centrum Kształcenia Praktycznego odbywać się będą zajęcia dydaktyczne, praktyczne, zawodowe dla uczniów trzech ostrowskich zespołów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski: Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych. Do tych celów wykorzystany zostanie także w części dach Centrum, na którym zlokalizowane będą instalacje do fotowoltaiki.

W wyniku zrealizowania całego przedsięwzięcia  (budowy nowego budynku i przebudowy już istniejących) powstanie 10 nowych pracowni do kształcenia zawodowego w specjalnościach: obróbki skrawaniem, budowlano-instalacyjna, projektowania i programowania komputerowego, energetyki odnawialnej i mechatroniki, pracownia obróbki ręcznej, szkoleń BHP, chłodnictwa i mechatroniki, elektrotechniki, elektroniki i elektroenergetyki, pojazdów motocyklowych oraz spawalnicza.

 

Umowa na rozbudowę Centrum Kształcenia Praktycznego została podpisana 5 czerwca 2017 roku w Starostwie Powiatowym, a główne prace budowlane wykonuje firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim. Wartość całego przedsięwzięcia przebudowy, rozbudowy istniejących budynków ZSTE CKU celem utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego wraz z wyposażeniem wynosi 13,188 mln zł. Inwestycja objęta jest wsparciem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 z dofinasowaniem w wysokości 9,623 zł. Integralną częścią budowanego CKP będzie program szkoleń i kursów zawodowych uczniów i nauczycieli szkół powiatowych pod nazwa „Kompleksowy programu rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim”, który będzie wsparty dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 2,812 mln zł.

 

Po odczytaniu aktu erekcyjnego i złożeniu na nim podpisów przez uczestników uroczystości, akt został poświęcony przez ks. Witolda Szalę proboszcza parafii pw. św. Antoniego i wraz z monetami 1,2 i 5 groszowymi, zdjęciami z budowy CKP oraz informacjami z Powiatu Ostrowskiego w wersji elektronicznej został wmurowany w ścianie CKP. W tubie znalazł się także wyjątkowo osobisty dar, kamień z pierścionka Ireny Psikus, wdowy po byłym kierowniku warsztatów szkolnych.

Symbolicznego wmurowania dokonali: Posłowie Tomasz Ławniczak i Jarosław Urbaniak, Senator Łukasz Mikołajczyk, Marszałek Marzena Wodzińska, Starosta Paweł Rajski, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Leraczyk, Wicestarosta Roman Pacholczyk, Dyrektorzy szkół: Marek Wojtasz, Eugeniusz Namysł i Honorata Sachowska-Barańczak oraz Irena Psikus.

W uroczystości udział wzięli także Rafał Paterek z Delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowani w Kaliszu, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Ostrowie Ryszard Glapa, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski Tomasz Adamek, Dyrektorzy szkół i placówek powiatu, przedsiębiorcy oraz młodzież.

Planowane zakończenie inwestycji to połowa przyszłego roku. Czytaj również

POLUB NAS NA FACEBOOK