iOstrowWlkp.pl reklamy
Raszków

Potrzebny jest pojemnik na popiół

Od 1 stycznia weszły w życie nowe regulacje związane z gospodarką odpadami na terenie gminy Raszków. Wraz z nadejściem nowego roku właściciele nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne, zobligowani są zaopatrzyć się we własnym zakresie w szary pojemnik z widocznym napisem „popiół” i gromadzić w nim popiół oraz żużel z palenisk domowych.

- W związku z powyższym prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości, na których powstaje popiół o dostosowanie się do zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków i zaopatrzenie się w szary pojemnik o poj. 120 l, z tworzywa sztucznego,  na kółkach, spełniający normę PN-EN 840 - apelują władze gminy Raszków.

Jednocześnie dodają, że wprowadzenie pojemników na popiół będzie skutkowało zmniejszeniem frakcji odpadów zmieszanych, za którą opłata na wysypisku w Ostrowie Wielkopolskim jest najwyższa i wynosi 518 zł za tonę.

 

Nowa frakcja odpadów podlegająca segregacji – popiół i żużel – odbierana jest w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 grudnia, zgodnie z ustalonym harmonogramem, który trafi do domostw. Wszelkie pytania związane z gospodarką odpadami komunalnymi udzielane są w urzędzie gminy pod numerem telefonu 62 734 49 07.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również