iOstrowWlkp.pl reklamy
Drogi

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach

2022-03-18 10:12:05

- Gminy będą mogły otrzymać unijne dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscach o największej liczbie wypadków oraz w okolicy budynków publicznych, takich jak szkoły, przychodnie zdrowia czy dworce. Będą również pieniądze na edukację dzieci - podaje Ministerstwo Infrastruktury.


– Bezpieczeństwo w ruchu drogowym opiera się na czterech filarach: inwestycjach drogowych, edukacji i kampaniach uświadamiających społeczeństwo o zasadach BRD, dobrym prawie oraz skutecznej egzekucji. Wspólnie realizując te zadania będziemy osiągać zamierzone cele, którymi są radykalne ograniczenie liczby wypadków drogowych oraz ofiar tych wypadków – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.


Łączna pula pieniędzy z funduszy unijnych, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, na dofinansowanie projektów to ok. 100 mln zł. Samorządy będą mogły otrzymać te środki na doposażenie przejść dla pieszych, a także wprowadzenie w szkołach edukacji komunikacyjnej. Jej głównym celem będzie nauka bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Wysokość dofinansowania z UE to do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest jednym z priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach POIiŚ prowadzone są różnego rodzaju szkolenia i kampanie, które mają na celu zmianę społecznych zachowań i świadomości ludzi w kontekście bezpieczeństwa na drodze.

Wnioski o dofinansowanie projektów będzie przyjmowało Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Źródło: gov.pl


Czytaj również

HUBUS - OKNA INWENTARSKIE - GARAŻE - KOKANIN
Motoinformator poradnik sieci gazet internetowych - FanPage