iOstrowWlkp.pl reklamy
Nowe Skalmierzyce

Ponownie w Starym Kinie

2021-10-20 12:10:00
Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią do Starego Kina powróciła Inauguracja Sezonu Kulturalnego połączona z Dniem Edukacji Narodowej, podczas której uhonorowywane są osoby związane ze środowiskiem kulturalnym, sportowym, społecznym i oświatowym działające na terenie gminy. Ponadto po raz trzeci przyznano specjalne wyróżnienie – statuetkę Nepomucena, czyli ustanowioną od 2019 roku nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce im. Jana Nepomucena Niemojowskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia przez burmistrza Nowych Skalmierzyc Jerzego Łukasza Walczaka oraz przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Wiktora Bęckiego nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Za m.in. profesjonalne zarządzanie oraz rozwój placówek oświatowych wyróżnienia otrzymały dyrektorki:

 • Bożena Walczak,
 • Lidia Biela,
 • Monika Sikora,
 • Teresa Stachowiak,
 • Małgorzata Sulewska,
 • Lucyna Lisiak-Kycia,
 • Grażyna Kucharska,
 • Agnieszka Jaźwiec,
 • Anna Walczak,
 • Olga Gruszczyńska.
 •  

Nagrody oraz podziękowania odebrały także wyróżniające się nauczycielki:

 • Dorota Gąsior - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych; Aleksandra Plucińska-Grzęda - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie;
 • Dominika Walczak - Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie;
 • Urszula Adrian - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Kotowiecku; Justyna Krawczyk - Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach;
 • Kamila Czaplicka - Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach;
 • Małgorzata Stanek-Moś - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu;
 • Agata Pawlaczyk-Wieczorek - Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach;
 • Katarzyna Świrta - Publiczne Przedszkole Nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach;
 • Joanna Wawrzyniak - Publiczne Przedszkole Nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach; 
 • Justyna Stasiuk - Publiczne Przedszkole w Ociążu.

Dzięki takim ludziom jak Wy, nauczyciele i społecznicy, świat stać jeszcze na zatrzymanie się w dzikim biegu, skupić się na rzeczach pełnych wartości, oddać cząstkę siebie dla dobra ogółu – zauważył Jerzy Łukasz Walczak.

 

Kolejna część uroczystości została poświęcona osobom związanym z organizacjami społecznymi. Listy gratulacyjne burmistrz przyznał następującym osobom:

 • członkom Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP Skalmierzyce: Laurze Briese oraz Mateuszowi Czarnojańczykowi;
 • chórzystkom ze Stowarzyszenia Chór św. Grzegorza z Nowych Skalmierzyc: Stefanii Paluch oraz Janinie Wawrzyniak;
 • chórzyście z Chóru Kościelnego pw. św. Cecylii ze Skalmierzyc: Dariuszowi Bednarkowi;
 • zaangażowanym w działalność Stowarzyszenia Kulturalnego Teatr Misterium Biskupice Ołoboczne: Monice Bizackiej oraz Szymonowi Pietraszkowi;
 • osobie działającej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem poprzez Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny: Monice Szczepaniak;
 • działającym czynnie na rzecz integracji emerytów i rencistów członkom Koła Terenowego Nr 3 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów: Kindze Tomaszewskiej oraz Tadeuszowi Marczakowi;
 • członkom Stowarzyszenia Eudajmonia z Nowych Skalmierzyc: Angelice Kowalczyk oraz Mariuszowi Boberowi;
 • działaczom Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża: Henrykowi Olejnikowi oraz Mariuszowi Czai;
 • członkowi Stowarzyszenia Rzemieślników i Przedsiębiorców Skalmierzyce: Andrzejowi Walczakowi;
 • działaczowi Stowarzyszenia Działkowców „Kolejarz” w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym: Jerzemu Czempińskiemu;
 • długoletnim  i aktywnym działaczom Koła Pszczelarzy w Skalmierzycach: Edwardowi Walczakowi oraz Aleksandrowi Wojdzie;
 • działaczom Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych: Jarosławowi Miechowiakowi oraz Kazimierzowi Gałachowi;
 • z KGW Biskupice: Grażynie Jeżyk oraz Honoracie Bęckiej;
 • z KGW Chotów: Pawłowi Męclowi;
 • z KGW Fabianów: Elżbiecie Stodolnej;
 • z KGW Gałązki Małe: Marzenie Kowalczyk oraz Dorocie Płóciennik;
 • z KGW Gałązki Wielkie: Mariannie Kałużnej oraz Marianowi Nowickiemu;
 • z KGW Leziona: Małgorzacie Madejce;
 • z KGW Nowe Skalmierzyce: Marii Jezierskiej oraz Rafałowi Cierni;
 • z KGW Śmiłów: Justynie Strzyż oraz Monice Tomala-Bronisz.

 

- Przedstawicielom organizacji społecznych wyrażam wdzięczność za ogrom pasji, kreatywność, chęć integracji mieszkańców, tworzenie naszej wspólnotowej tożsamości społecznej i kulturowej. Cieszy zarówno ciągły przyrost jednostek działających na naszym terenie, jak i rozmaitość organizowanych przez Was przedsięwzięć. Z radością uczestniczę w tych wydarzeniach, za każdym razem czując dumę z Państwa aktywności i śmiałego urzeczywistniania planów­ – dziękował w swej przemowie burmistrz.

Nagroda Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce im. Jana Nepomucena Niemojowskiego jest przyznawana osobom w sposób szczególny wyróżniającym się w sferze społecznej i promującym Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.

Tegorocznym a zarazem trzecim jej laureatem (w 2019 roku statuetkę otrzymała przewodnicząca KGW Biskupice Ołoboczne Henryka Szymczak, a w 2020 – lokalny historyk Jerzy Wojtczak) został wieloletni prezes Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP Skalmierzyce Czesław Briese. Jak argumentowali wnioskodawcy, czyli członkowie orkiestry ponad pół wieku działalności druha Czesława Briese na rzecz rozwoju kultury oraz ochrony przeciwpożarowej w naszej gminie, powiecie i regionie zasługuje na uhonorowanie go proponowanym wyróżnieniem. Ta a także szerzej opisana we wniosku argumentacja trafiła do tegorocznej kapituły w stu procentach, bowiem z pięciu zgłoszonych kandydatów członkowie kapituły wskazali Czesława Briese jednomyślnie. - To jest najlepszy moment, żeby podsumować działalność wieloletniego dyrygenta naszej Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej. Człowiek-orkiestra – z konsekwencją zawsze poświęcał swój prywatny czas, aby społecznie działać na rzecz naszej Małej Ojczyzny czy to poprzez aktywność w orkiestrze, czy w OSP Skalmierzyce. Doceniam jego osobę tym bardziej, że nie jest to jego praca codzienna, tylko działalność stricte społeczna, która docierała i nadal dociera szeroko poza granice naszej Gminy – argumentował Jerzy Łukasz Walczak podczas obrad komisji. Sam laureat nie krył wzruszenia: dziękuję całej kapitule za przyznanie mi tej wyjątkowej nagrody. Obiecuję, że póki wystarczy mi sił, będę nadal działał czy to w orkiestrze czy w OSP Skalmierzyce.

Całej uroczystości towarzyszył przepiękny głos Katarzyny Zawady – absolwentki wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, kompozytorki, pianistki, dyrygentki oraz animatorki, która przeniosła zebranych w muzyczny świat m.in. Anny German czy Anny Jantar.
Czytaj również

POLUB NAS NA FACEBOOK