iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Ponad 4 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu dla oddziału kardiologicznego

Szpital w Ostrowie otrzymał ponad 4,3 mln zł dofinansowania na zakup nowoczesnego sprzętu dla oddziału kardiologicznego.

Ostrowska lecznica znalazła się w gronie dziewięciu placówek z Wielkopolski, które w tej transzy otrzymały wsparcie. Podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego odbyło się 20 lipca 2023 roku w Poznaniu. Środki unijne pochodzą z programu Poddziałanie 9.1.1 WRPO 2014+: „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

- Zależało nam na tym, aby w konkursie, wzięło udział i otrzymało dofinansowanie jak najwięcej podmiotów. Szpitale znalazły się w niełatwej sytuacji finansowej, na co patrzymy z dużym niepokojem. Część z nich, zwłaszcza tych powiatowych, niestety zmierza w kierunku dużej zapaści finansowej. Dlatego cieszę się, że możemy im pomóc, zwalniając samorządy z części wydatków na zakup potrzebnego sprzętu - powiedział Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

Dofinansowanie do ostrowskiego szpitala, kwota ponad 4,3 mln zł była drugą pod względem wielkości przyznanych dotacji.

- Dziękujemy i bardzo cieszymy się z kolejnego wsparcia dla naszego szpitala. Pozyskane fundusze przeznaczymy na zakup nowego angiografu na potrzeby ostrowskiej kardiologii. Obecne urządzenie znajdujące się w pracowni hemodynamiki ma już 10 lat. Wykonano na nim tysiące zabiegów, ale w każdej chwili może ulec awarii. Możliwość zakupu nowego jest więc bardzo ważnym elementem w zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych, tym bardziej, że nie bylibyśmy w stanie zrobić tego z własnych środków - powiedział Paweł Rajski starosta ostrowski.

Starosta podkreślił także, że od 2010 roku w ostrowski szpital zainwestowano ponad 140 mln zł, które pochodziły z różnych źródeł: budżetu powiatu, funduszy rządowych, środków unijnych oraz organizacji pozarządowych, a także sponsorów i różnych darczyńców.

- Ważny dzień dla naszego szpitala. To kolejne pozyskane środki unijne które zasilą nasz szpital. Dziękuję za merytoryczne wsparcie wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wniosku - powiedział Piotr Walkowski, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, który wraz ze starostą odebrał symboliczny czek na dotację.

Nowy angiograf wyłoniony zostanie w postępowaniu przetargowym.

Angiografia jest już standardem we współczesnej diagnostyce kardiologicznej. Za pomocą angiografii można prześledzić przepływ krwi przez naczynia i w ten sposób wykluczyć lub potwierdzić ewentualne niedrożności, zwężenia lub anomalie, czego nie można ocenić na podstawie klasycznego badania rentgenowskiego. W badaniu można ocenić naczynia mózgowe, wieńcowe (w tym konkretnym przypadku badanie nazywa się koronarografią), krążenie płucne, naczynia jamy brzusznej i kończyn.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI