iOstrowWlkp.pl reklamy
Samorząd

Ponad 280 tys. zł do podziału dla organizacji w powiecie ostrowskim

2021-11-17 10:11:00
Ruszył otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu ostrowskiego w 2022 roku. Organizacje pożytku publicznego będą mogły starać się o dotacje w sześciu sferach i skorzystać w sumie z ponad 280 tys. zł.

Ogłoszony przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego konkurs na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje działające w sektorze pozarządowym obejmuje sfery: ochrona i promocja zdrowia; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

 

Na poszczególne sfery przeznaczono:

  • zadania w sferze ochrona i promocja zdrowia – 9.000,00 zł,
  • zadania w sferze porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – 12.000,00 zł,
  • zadania w sferze upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 123.960,00 zł,
  • zadania w sferze krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – 27.000,00 zł,
  • zadania w sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 103.300,00 zł,
  • zadania w sferze nauka, edukacja, oświata i wychowanie – 9.000,00 zł.

 

W konkursie obowiązują takie same wzory ofert, umów i sprawozdań, które obowiązywały przy konkursie na zadania realizowane w mijającym roku.

Konkurs potrwa do wtorku, 7 grudnia 2021 roku. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. Więcej informacji w ostrowskim starostwie.

Źródło: powiat-ostrowski.pl


Czytaj również

AGRO MINERAL PRODUKT
ALFALINE HURTOWNIA ELEKTRYCZNA OSTRÓW WLKP.
POLUB NAS NA FACEBOOK