iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wlkp.

Ponad 116 000 zł dla szkół

2018-08-02 10:45:19
Zdjęcie: umostrow.pl
Ostrów Wielkopolski otrzymał ponad 116 000 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Samorządy mogły ubiegać się o wsparcie finansowe dla gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe w tym roku, ale także gimnazjów już przekształconych w roku ubiegłym.

Resort edukacji przekazał samorządom część rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na zadania uwzględniające ich potrzeby w czasie wdrażania reformy edukacji. Mogły one otrzymać pieniądze na doposażenie świetlic, wyposażenie pomieszczeń do nauki oraz dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci młodszych.

 

- Sanitariatami dla dzieci zajęliśmy się w ubiegłym roku. Wówczas, również z tego źródła, pozyskaliśmy prawie 160 tys. zł, na dostosowanie budynków, w których dotychczas funkcjonowały gimnazja, do potrzeb dzieci młodszych – informuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

 

W tym roku MEN przekazało naszemu miastu dwie dotacje - w wysokości 70 tys. zł, na doposażenie pomieszczeń do nauki i drugą, w wysokości ponad 46 tys. zł, na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

 

- Kolejny raz Ostrów pozyskuje pieniądze na zadanie związane z miejską edukacją. Tym razem jest to ponad 116 tys. złotych dla ostrowskich szkół. Chcemy, by uczniowie czuli się w nich dobrze, bezpiecznie, a nauka nie wiązała się wyłącznie z treścią podręcznika, a była wspierana poprzez ciekawe pomoce dydaktyczne – dodaje prezydent Miasta.

 

Z nowego sprzętu uczniowie będą mogli korzystać już w nowym roku szkolnym.

 
Źródło: umostrow.pl


Czytaj również

BISTRO NA TALERZU 3