iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Podsumowano trzy lata realizacji Programu Rewitalizacji

Podsumowano trzy lata realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Raport oceniający aktualność i stopień jego realizacji na półmetku jego realizacji został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Ostrowski Komitet Rewitalizacji.

- Dziś największe miejskie inwestycje rewitalizacyjne w większości są już na finałowym etapie i przez to dobrze widoczne w przestrzeni naszego miasta, ale minione lata to również wcześniejsze fazy, mniej spektakularnej, a niezbędnej i ważnej pracy przygotowawczej i dokumentacyjnej. Wśród niej kluczowym sukcesem było pozyskanie na przełomie 2018/2019 ponad 9 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Wieloletni Program Rewitalizacji obejmuje łącznie 95 zadań, zarówno inwestycyjnych jak i społecznych. Zawiera kilkadziesiąt przedsięwzięć do realizacji bezpośrednio przez Miasto, ale również wiele inicjatyw partnerów rewitalizacji, w tym samorządu powiatowego, instytucji publicznych, spółek komunalnych, organizacji pozarządowych i podmiotów prywatnych.  W ostatnich trzech latach zrealizowano już w całości 10 projektów rewitalizacyjnych – 4 inwestycyjne i 6 społecznych, a 27 przedsięwzięć znajduje się w fazie realizacji, w tym 25 inwestycyjnych i 2 społeczne. Łącznie w proces rewitalizacji miasta w pierwszych trzech latach realizacji programu zainwestowano ponad 19 mln zł.

Obecnie Miasto przechodzi bezpośrednio do społecznego wymiaru rewitalizacji, również z wykorzystaniem odnowionej w Śródmieściu infrastruktury. W najbliższy poniedziałek 1 czerwca ogłoszony zostanie pierwszy pilotażowy konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych na miejskie dotacje na społeczne inicjatywy z zakresu rewitalizacji.

- W ten sposób tworzymy nową przestrzeń dla lokalnych NGO-sów. W procesie rewitalizacji warto skorzystać z ich potencjału i aktywności - wskazuje Mateusz Nycek, radny miejski i przewodniczący Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji.

 

Po okresie obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią, Urząd Miejski wznawia przygotowania do realizacji w II połowie tego roku pięciu zadań wybranych przez mieszkańców w ramach naszego Rewitalizacyjnego Budżetu Obywatelskiego. Są to takie przedsięwzięcia jak:

1.„STOP SMOG – edukacyjne inicjatywy antysmogowe dla dzieci i młodzieży,

2. Kino plenerowe w nowym amfiteatrze - organizacja letnich seansów pod chmurką,

3.„Co dwie głowy to nie jedna” – bezpłatne porady psychologiczne dla ostrowskich dzieci i młodzieży w Ostrowskim Centrum Aktywności Lokalnej,

4.Publiczny trening – z ambasadorką Ewy Chodakowskiej Darią Olek,

5.Gwiazdkowy mini koncert świąteczny na ostrowskim deptaku.

 

W dodatku już wkrótce ruszy kolejna edycja Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego, w którym zachowana zostanie pula rewitalizacyjna. - Druga edycja Rewitalizacyjnego Budżetu Obywatelskeigo będzie kolejną okazją dla ostrowian na zgłaszanie własnych pomysłów działań społecznych na obszarze rewitalizacji – wskazuje prezydent Beata Klimek. - Sam Rewitalizacyjny Budżet Obywatelski to ogólnopolska innowacja w zakresie społecznej rewitalizacji, którą Ostrów Wielkopolski wprowadził jako pierwsze miasto w całym kraju – dodaje przewodniczący Mateusz Nycek.

 

Posiedzenie Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji po raz kolejny zaowocowało nowymi propozycjami. Jedną z nich jest organizacja spotkania przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego z właścicielami i zarządcami ostrowskich kamienic poświęconego możliwościom uzyskania dotacji na ich modernizacje. Będzie to forma wsparcia prywatnych właścicieli kamienic i włączenie ich w proces rewitalizacji. Jest to wskazane, mając na uwadze kompleksowe działania i również wymiar estetyczny centrum miasta – zaznacza Dariusz Perz, wiceprzewodniczący Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji i radny osiedlowy Śródmieścia.

W tym zakresie ze strony samorządu miasta już funkcjonuje uchwała przewidująca zwolnienie z podatku od nieruchomości właścicieli kamienic, którzy odnowią elewacje, szczególnie frontowe. Przeanalizowane zostaną również zasady i możliwości większego dedykowania tzw. dotacji konserwatorskich na obiekty położone w obszarze rewitalizacji.

- Bardzo dziękuję członkom Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji za, jak zawsze, typowo merytoryczne podejście. Wiele z dokonań ostatnich lat to właśnie efekt pozytywnej i twórczej współpracy z Ostrowskim Komitetem Rewitalizacji. Jestem przekonana, że wiele wspólnych działań jeszcze przed nami, bo rewitalizacja to proces wieloletni i długofalowy – podsumowuje prezydent Beata Klimek.

 

 

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

CERMOTOR
MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI