iOstrowWlkp.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iOstrowWlkp.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iOstrowWlkp.pl

Reklama - EUROWARSZTAT TOMIK
Reklama - STOLARSTWO KAMIL SUCHORZEWSKI

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM


Sportowe wydarzenia z powiatu ostrowskiego. Poznajcie relacje z rozgrywek ligowych, a także ze szkolnych zmagań i potyczek na osiedlowych boiskach.


Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu ostrowskiego.

Zapytaj prawnika

Płatne SMS-y Premium

2017-02-17 10:02:00

Większość posiadaczy telefonów komórkowych spotkała się z SMS-ami informującymi o loteriach lub innych płatnych usługach. Często nie wiemy czy na nie odpowiadać czy nie, a jak już odpowiemy na taką wiadomość, to często z niedowierzaniem patrzymy na otrzymany od operatora rachunek powiększony o naliczone dodatkowe opłaty związane z nawiązaniem przez nas połączenia z tzw. numerami Premium.

Czym są tzw. numery Premium i jak możemy się ustrzec przed dodatkowymi i niechcianymi opłatami? Klienci EIG Law & Tax często zadawali nam takie pytania.

 

Usługi Premium czyli wyższe rachunki

Potocznie zwane usługi czy numery Premium są to usługi telekomunikacyjne o podwyższonej opłacie (SMS-y czy połączenia telefoniczne), które mogą być realizowane przez operatora telekomunikacyjnego lub inny podmiot, niż dostawca usługi telekomunikacyjnej. Usługi te zostały uregulowane w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

Z przepisów tej ustawy wynika, że firma, która oferuje usługi Premium, ma obowiązek podawać abonentom wraz z numerem tej usługi jej cenę, ze wskazaniem ceny brutto oraz nazwę podmiotu realizującego dodatkowe świadczenie.

Dodatkowo, w przypadku, gdy informacja o usłudze Premium jest podawana w sposób graficzny, musi być ona czytelna - tło informacji nie może utrudniać lub uniemożliwiać zapoznania się z ceną za usługę, a rozmiar czcionki ceny za usługę nie może być mniejszy niż 60% rozmiaru czcionki numeru tej usługi oraz czas prezentacji ceny za usługę nie może być krótszy niż czas prezentacji numeru tej usługi.

 

Zasady korzystania z usługi

Może się zdarzyć również tak, że podpisując umowę z operatorem danej sieci telekomunikacyjnej zgodziliśmy się z góry na powtarzalne świadczenie na naszą rzecz usług Premium. W takiej sytuacji dostawca takiej usługi, poza wyżej opisanymi informacjami, musi poinformować nas o zasadzie korzystania z takiej usługi w sposób dla nas przejrzysty i czytelny oraz umożliwić nam dokonanie skutecznej i natychmiastowej rezygnacji z takiej usługi w każdym czasie i to bezpłatnie i w prosty sposób.

Mamy też prawo nieodpłatnie zablokować u naszego operatora zarówno połączenia wychodzące na numery Premium, jak i połączenia przychodzące z takich numerów. Można również bezpłatnie ustanowić u naszego operatora limit kwotowy na usługi o podwyższonej opłacie, po osiągnięciu którego usługi te zostaną automatycznie zablokowane. Operator musi nas ponadto powiadomić o osiągnięciu limitu natychmiast jak to nastąpi.

 


Jeśli chcesz zadać pytanie prawnikowi, wyślij do nas e-maila na adres:

redakcja@igazetyinternetowe.pl

 

W temacie wiadomości wpisz: "Zapytaj prawnika",

a w treści opisz swój problem. Odpowiedź zostanie udzielona

na naszych łamach w powyższym cyklu.

 

Nie gwarantujemy jednak, że na każde z pytań zostanie udzielona odpowiedź. Nie określamy także terminu ukazania się

odpowiedzi od prawnika.

Udzielane na naszych łamach porady są bezpłatne!


 

Płacić czy nie płacić?

Pytanie, co zrobić, jak już otrzymaliśmy rachunek do zapłaty i obejmuje on również opłatę za usługę Premium?

W pierwszej kolejności, powinniśmy ustalić czy rzeczywiście zamówiliśmy taką usługę i zostaliśmy właściwie poinformowani o jej cenie oraz firmie, która tą usługę świadczy. Jeśli tak, to nie pozostaje nam nic innego jak zapłacić za taką usługę i zrezygnować z niej na przyszłość, jeśli nie chcemy z niej dalej korzystać.

Jeśli natomiast mamy powody, aby twierdzić, że usługa, za którą zostaliśmy obciążeni finansowo, nie była przez nas zamówiona lub firma, która ją zaoferowała, nie wywiązała się właściwie z obowiązków informacyjnych, o których pisałem powyżej, to powinniśmy złożyć reklamację. Jednocześnie powinniśmy opłacić wystawioną na naszą rzecz fakturę, aby nie narazić się na dodatkowe koszty (np. odsetki) w razie nieuwzględnienia naszej reklamacji.

 

Gdzie wysłać reklamację?

Reklamację wysyłamy do firmy, która świadczyła niezamawiane przez nas usługi. Dane takiej firmy możemy bez trudu znaleźć w rejestrze dostępnym na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej . Do reklamacji załączamy kserokopię faktury z zaznaczonymi kwotami, których zwrotu się domagamy.

W złożonej reklamacji możemy również zawrzeć nasze świadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych, którą mogliśmy udzielić, np. przy okazji wysłania jakiegoś niezamierzonego SMS-a w ramach jakiegoś konkursu.

 

UOKiK też pomoże

Co jeśli nasza reklamacja nie zostanie pozytywnie rozpatrzona? W takiej sytuacji powinniśmy zwrócić się do Prezesa UOKiK z zawiadomieniem o możliwości stosowania przez firmę, która obciążyła nas kosztem za dostarczenie usługi Premium, nieuczciwych praktyk rynkowych polegających, np. na wprowadzeniu w błąd co do kosztu usługi Premium i niezałączaniu regulaminu. Jeżeli Prezes UOKiK uzna naszą rację, może nałożyć na taką firmę karę finansową. Ponadto, w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

  1. zaniechania tej praktyki;
  2. usunięcia skutków tej praktyki;
  3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  4. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;
  5. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.

Z wyżej wymienionymi roszczeniami może wystąpić m.in. miejski rzecznik konsumentów, do którego możemy się w tej sprawie zwrócić.

 

Konsument w nieco lepszej pozycji

Warte podkreślenia jest, że ciężar dowodu, że dana praktyka rynkowa nie stanowi nieuczciwej praktyki wprowadzającej w błąd spoczywa na przedsiębiorcy, któremu zarzuca się stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej. To domniemanie prawne znacznie poprawia pozycję konsumenta w sporze z przedsiębiorcą, który obciążył nas kosztami usługi Premium.

Na koniec warto przypomnieć, aby zawsze dokładnie czytać treść przedkładanych nam dokumentów lub wysyłanych do nas SMS-ów i nie odpowiadać na niechciane wiadomości, tylko je od razu usuwać. To pozwoli nam uniknąć ewentualnych problemów.

W przypadku wątpliwości związanych z umowami na świadczenie usług telekomunikacyjnych zapraszamy do konsultacji w kancalariach EIG Law & Tax w Poznaniu, Krotoszynie i Ostrowie Wielkopolskim, również w ramach bezpłatnych porad prawnych świadczonych we współpracy z Biurem Senatora RP Łukasza Mikołajczyka.

 

:

Zamów reklamę w gazecie internetowej iOstrowWlkp.pl


Źródło: *Artykuł partneraReklama w Gazecie Internetowej

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Informacje na temat edukacji w Ostrowie Wielkopolskim i okolicy.

Zapytaj prawnika

Reklama SMOK AUDIOiOstrowWlkp.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - iostrowwlkp.pl