iOstrowWlkp.pl reklamy
Ciekawostki

Plakieta Honorowa Rady Europy dla Ostrowa Wielkopolskiego

Ostrów Wielkopolski znalazł się w gronie sześciu miast ze Starego Kontynentu, które w tym roku otrzymały Plakietę Honorową Rady Europy. To drugie najwyższe wyróżnienie,  po ustanowionej w 1955 roku, przez Komitet Ministrów Rady Europy – Nagrodzie Europy. 

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) nagrodę ogłosiło 26 kwietnia. Przyznawana  jest ona miastom wyróżniającym się poprzez działania w zakresie współpracy międzynarodowej oraz aktywność międzynarodową i zasługi dla promocji idei jedności europejskiej.

-  Ostrów Wielkopolski do tej pory zdobył już wszystkie etapy konieczne  i niezbędne do ubiegania się o najwyższe trofeum jakim jest Nagroda Europy. W 2017 r. – Dyplom Europy, w 2019 r. Flagę Honorowa, natomiast w tym roku  – Plakietę  Honorową.  Zdobycie kolejnego, ostatniego już etapu tego prestiżowego wyróżnienia  jest wyrazem docenienia przez Radę Europy konsekwentnego i długofalowego działania Ostrowa Wielkopolskiego  w zakresie działalności międzynarodowej miasta, a także  promocji wartości Unii Europejskiej -  mówi Beata Klimek, prezydent miasta.

W tym roku konkurs miał charakter wyjątkowy, ponieważ Komitet ds. Nagrody Europy w szczególny brał pod uwagę aktywność w miast w zakresie  solidarności europejskiej, w tym pomoc Ukrainie, za co Ostrów Wielkopolski został oceniony bardzo wysoko.  

Oceni podlegała także  szeroko rozumiana działalność naszego miasta na poziomie międzynarodowym. Pod uwagę brana była organizacja imprez, wydarzeń kulturalnych i sportowych, współpraca z miastami partnerskimi – z Nordhausen, Delitzsch, Bergerac. Istotne były także działania międzynarodowe realizowane przez ostrowskie szkoły, w tym m.in. udział w programach UE, wymiany uczniowskie, organizacja konkursów o tematyce europejskiej oraz obchodów Dni Europy, a także działania realizowane przez instytucje miejskie i organizacje działające w Ostrowie Wielkopolskim

- W 2022 roku w Ostrowie Wielkopolskim udało się podjąć wiele ciekawych, ponadnarodowych inicjatyw.  Bez wątpienia warto zaliczyć do nich programy europejskie takie jak m.in.: Erasmus +, w których uczestniczą dzieci z Ostrowa Wielkopolskiego wraz z uczniami innych krajów z Europy. Wymiana młodzieży w ramach tych projektów świadczy zarówno o dużym potencjale szkół z Ostrowa Wielkopolskiego,  jak i o dużej aktywności ostrowskich placówek w zakresie edukacji na poziomie międzynarodowym. Celem programów jest pogłębianie wiedzy na temat UE w szkołach, pobudzanie zainteresowań  UE, jak i mobilność uczniów. Przyznana przez Radę Europy Odznaka Honorowa to zatem nagroda także dla całej ostrowskiej społeczności, która prężnie działa na arenie europejskiej – mówi Sebastian Górski, zastępca prezydent miasta.

Nagroda Europejska to na najwyższa europejska nagroda dla miast i gmin. Nagroda Europy została utworzona w 1955 r. przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) w Strasburgu, by nagradzać miasta i gminy, które są szczególnie aktywne w promowaniu europejskiego ideału. Przyznawana co roku, Nagroda Europy jest dostępna dla miast i gmin 46 państw członkowskich Rady Europy, bez względu na ich rozmiar i liczbę mieszkańców.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI