iOstrowWlkp.pl reklamy
Dla pracownika

PIT-2 - kto powinien go złożyć?

2022-01-14 11:01:00
Zdjęcie: Kolaż/www.podatki.gov.pl
PIT-2 jest oświadczeniem pracownika, upoważniającym pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. Nie jest to nowość, jednak z uwagi na zmiany, jakie wprowadza Polski Ład, budzi wiele wątpliwości. W związku z tym rząd stworzył poradnik, w którym zamieścił najważniejsze informacje.

Przewodnik dla podatnika - PIT-2

Od 1 stycznia 2022 roku każdy podatnik osiągający dochody opodatkowane według skali podatkowej skorzysta z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. Poprzednia kwota,
w wysokości 8 000 zł, była malejąca (miała charakter degresywny) i nie przysługiwała każdemu.

W przypadku małżonków prawo do kwoty wolnej mają obydwoje małżonkowie – oznacza to,
że każdy z nich może zarobić bez opodatkowania kwotę 30 000 zł.

Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek.
 

Jeszcze w zeszłym roku wynosiła ona 43,76 zł miesięcznie (1/12 z 525,12 zł).

Od 1 stycznia 2022 r. wynosi ona 425 zł miesięcznie (1/12 z 5100 zł).

Jeżeli osiągasz przychody z wynagrodzenia za pracę na etacie, możesz złożyć do pracodawcy wniosek o pomniejszenie kwoty zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (pobierz Oświadczenie PIT-2).

Pracodawca może odjąć od podatku kwotę zmniejszającą, jeżeli poza przychodami z pracy:

  1. nie otrzymujesz emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, który z mocy ustawy stosuje zmniejszenie zaliczki od tego świadczenia;
  2. nie osiągasz dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  3. nie osiągasz dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, od których sam jesteś zobowiązany obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy;
  4. nie otrzymujesz świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jeżeli pracujesz na kilku etatach, PIT-2 możesz złożyć tylko u jednego pracodawcy.

Raz złożony PIT-2 zachowuje ważność w kolejnych latach podatkowych – aż do jego odwołania lub wycofania przez pracownika.

Kwota zmniejszająca powinna być zastosowana przez pracodawcę tylko przy jednej wypłacie w miesiącu.

 

Pamiętaj! Nawet jeżeli nie złożysz oświadczenia PIT-2, kwota wolna zostanie zawsze uwzględniona w zeznaniu rocznym.

 

PORADNIK DLA PODATNIKA PIT-2

 
 
 
 
Źródło: www.podatki.gov.pl


Czytaj również

BISTRO NA TALERZU