iOstrowWlkp.pl reklamy
Odolanów

Pięknieje teren przy stawie i świetlicy

2020-11-18 13:11:00
Zdjęcie: odolanow.pl
Dwa projekty, w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, realizuje gmina Odolanów. Jeden w Wierzbnie, a drugi w Bonikowie. W sumie na oba zadania, odolanowski samorząd z urzędu marszałkowskiego, otrzymał ponad 42 tys. zł dofinansowania.

Pierwszy z nich pn. „Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie”, realizowany jest wspólnie z mieszkańcami sołectwa Wierzbno. Podczas pierwszego etapu na tamtejszym placu zabaw pojawią się nowe urządzenia zabawowe oraz przeprowadzony zostanie montaż małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci. Na terenie działki zaplanowano również budowę ciągów pieszo-komunikacyjnych, placu rekreacyjnego z miejscem na palenisko oraz obsadzeniem części terenu inwestycyjnego pasem zieleni. Całkowity koszt inwestycji wynosi 79.950 zł, z czego 30.000 zł stanowi dofinansowanie ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.

 

Z kolei w Bonikowie zagospodarowany na cele rekreacyjne zostanie teren przy miejscowym stawie. W ramach projektu wybudowana będzie siłownia zewnętrzna wyposażona w cztery urządzenia a teren na której stanie, utwardzony zostanie kostką brukową. Prace pochłoną w sumie 28.290 zł, z czego 12.622 zł stanowi dofinansowanie w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.Czytaj również

ALFALINE HURTOWNIA ELEKTRYCZNA OSTRÓW WLKP.
BISTRO NA TALERZU