iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

"Ostrowski Dar Krwi – i Ty możesz zostać Honorowym Dawcą Krwi!"

W Ostrowie Wielkopolskim podpisano umowę na inicjatywę lokalną, której celem ma być edukacja najmłodszych, konkursy i promocja krwiodawstwa. W mieście jest  ponad 7,5 tys. osób, które dzielą się bezcennym lekiem - krwią.

Sebastian Górski, zastępca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego podpisał umowę z doktorem Fuadem Abbasem, kierownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na realizację zadania „Ostrowski Dar Krwi – i Ty możesz zostać Honorowym Dawcą Krwi!” w ramach inicjatywy lokalnej. W spotkaniu udział wzięła także Adelina Sobczak, pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca pracę zespołu Oddziału Terenowego w Ostrowie Wielkopolskim, Marek Śliwiński, radny miejski zaangażowany w powstanie Ostrowskiej Karty Krwiodawcy oraz pracownicy Wydziału Partycypacji Społecznej. 

W ramach zadania, jeszcze w tym roku, zostaną zorganizowane m.in.: prelekcje dla dzieci z ostrowskich przedszkoli i szkół podstawowych dotyczące dzielenia się krwią, wycieczki edukacyjne do Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrowie Wielkopolskim dla dzieci z ostrowskich podstawówek, otwarte prelekcje dla mieszkańców miasta, ale także konkurs plastyczny, filmowy oraz konkurs z wiedzy o krwiodawstwie dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.

Celem tego zadania jest edukacja najmłodszych ostrowian w zakresie krwiodawstwa. Inicjatywa ma za zadanie wyjaśnić znaczenie takich działań i ich wpływ na pomoc innym ludziom.

- Sam oddaję krew i jestem przekonany, że edukacja w tym zakresie naszych najmłodszych ostrowian, wpłynie pozytywnie na decyzje podejmowane przez nich w życiu dorosłym. Chciałbym by efektem tej akcji w przyszłości były zawsze pełne banki krwi dla potrzebujących - podkreśla Sebastian Górski, zastępca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. 

Miasto Ostrów Wielkopolski zaprasza ostrowskich krwiodawców do programu „Ostrowska Karta Krwiodawcy”. Skierowany jest on do Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi z Ostrowa Wielkopolskiego. Posiadacze Ostrowskiej Karty Krwiodawcy mogą korzystać z ulg, zniżek, promocji przygotowanych dla nich przez instytucje miejskie oraz przedsiębiorców – partnerów programu. 

Wniosek o wydanie Ostrowskiej Karty Krwiodawcy można złożyć w Centrum Aktywności Lokalnej  w Urzędzie Miejskim al. Powstańców Wielkopolskich 14 lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Ponadto, mieszkańcy miasta będą mogli złożyć wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP – pod adresem: umostrow.epuap.online.

Rozpatrzenie wniosku oraz wydanie Ostrowskiej Karty Krwiodawcy następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz dokumenty można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w zakładce „Ostrowska Karta Krwiodawcy”: umostrow.pl/okk.  

Celem wprowadzenia Ostrowskiej Karty Krwiodawcy jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców naszego miasta. Posiadacze karty będą mogli liczyć na szereg zniżek oferowanych przez miejskie instytucje oraz lokalnych przedsiębiorców.

Źródło: umostrow.pl
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI