iOstrowWlkp.pl reklamy
Wielkopolska

Ostrowianka w wojewódzkim zespole ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Zdjęcie: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wręczył akty powołania członkom Wielkopolskiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.

Głównym celem zespołu będzie wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami związanymi z dostępem do Internetu. Interdyscyplinarny zespół ma się skupić na zagrożeniach wynikających z uzależnienia (info- czy fonoholizm), cyberprzemocy, szkodliwych treści o charakterze seksualnym czy związanych z pornografią dziecięcą.

 

W skład zespołu powołanego przez wojewodę weszli: 

 • Wicekurator Oświaty Zbigniew Talaga
 • Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka
 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Dariusz Matczak
 • Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny gen. bryg. dr n. med. Andrzej Trybusz
 • Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
 • Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. n. med. Agnieszka Słopień
 • Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego dr inż. Cezary Mazurek
 • Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu Agnieszka Pachciarz
 • Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Marek Grefling
 • Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 w Poznaniu Michał Stawrakakis
 • Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim Maria Gryczka
 • przedstawiciel Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim prof. UAM dr hab. Michał Michalski
 • przedstawiciele Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii: Prezes Fundacji psycholog Bogna Białecka oraz pedagog  Aleksandra Gil

 

 
Źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI