iOstrowWlkp.pl reklamy
Ważne sprawy

Ostrowianie zapłacą więcej za odbiór śmieci - "podwyżki, pożyczki i propaganda"

2021-11-26 10:11:00
W Ostrowie Wielkopolskim od lutego 2022 roku będą obowiązywać nowe stawki opłaty za odpady. Radni większością głosów podjęli taką uchwałę.

- Zmiana stawek to efekt wzrostu kosztów systemu gospodarowania odpadów na co wpływ mają m.in. rosnąca ilość odpadów oraz koszt ich zagospodarowania, czy wzrost kosztów energii i paliwa. Utrzymane zostają ulgi dla mieszkańców, a więc częściowe zwolnienie z opłat dla rodzin wielodzietnych oraz dla mieszkańców, którzy kompostują bioodpady. Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego przyjęła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami podczas listopadowej sesji - informuje ostrowski magistrat. Treść tej uchwały na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim przedstawił wiceprezydent Mikołaj Kostka. Wskazywał na zasadność podwyżek. Na wzrost ponoszonych kosztów za gospodarowanie odpadów komunalnych wpływ mają: koszt odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz rosnąca ilości wytwarzanych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. W 2014 roku mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego produkował 307,8 kg odpadów komunalnych, natomiast w 2020 roku było to już 425,5 kg. Liczba ta nieustannie rośnie. Podobnie jest w przypadku odpadów wielkogabarytowych. W 2014 roku mieszkaniec naszego miasta oddawał średnio 5,3 kg odpadów wielkogabarytowych, natomiast w 2020 roku już 21,2 kg odpadów wielkogabarytowych - czytamy w informacji, którą podaje ostrowski magistrat.

 

Wiele zastrzeżeń, co do kwestii podwyżek, podczas sesji miał radny Jakub Paduch. - Jakiś czas temu Donald Tusk określił politykę PiS na 3d, czyli na długi, daninę, drożyznę - mówił rajca. Obecną podwyżkę opłaty śmieciowej proponowaną przez prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beatę Klimek określił mianem 3p.

 

- Podwyżki, pożyczki i propaganda. (...) Wiadomo, że koszty rosną, to tym bardziej możemy dołożyć z budżetu, żeby mieszkańcy bezpośrednio tego wzrostu nie odczuwali - wskazywał J. Paduch.

 

Z kolei zdaniem Piotra Lepki podwyżka jest nieunikniona, ale jego zdaniem powinna być niższa. A ta proponowana przez rządzących miastem wynosi 16 procent.

 

- Dbanie o środowisko niestety kosztuje - wskazywał radny Marek Śliwiński.

 

- Zagospodarowane odpowiednio odpady komunalne, to niestety musimy sobie zdać sprawę, że to wszystko kosztuje - dodał i oświadczył, że Klub Radnych Przyjazne Miasto popiera proponowane podwyżki.

 

Aktualna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 25,00 zł/osoba/m-c – podstawowa,

  • 23,00 zł/osoba/m-c – uwzględniająca zwolnienie w części opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł/osoba

za zagospodarowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku,

  • 17,50 zł/osoba/m-c – uwzględniająca zwolnienie w części opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30% dla rodzin wielodzietnych,

  • 50,00 zł/osoba/m-c – niedopełnienie obowiązku segregacji.

 

Nowe stawki obowiązujące od lutego 2022 roku:

  • 29,00 zł/osoba/m-c – podstawowa,

  • 27,00 zł/osoba/m-c – uwzględniająca zwolnienie w części opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł/osoba

za zagospodarowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku,

  • 20,30 zł/osoba/m-c – uwzględniająca zwolnienie w części opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30% dla rodzin wielodzietnych,

  • 58,00 zł/osoba/m-c – niedopełnienie obowiązku segregacji.

 

Wciąż obowiązują wcześniej złożone deklaracje śmieciowe, a nowe stawki nie tworzą konieczności złożenia kolejnych deklaracji. Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego otrzymają zawiadomienie dotyczące nowych stawek. Nowe deklaracje mają obowiązek złożyć mieszkańcy, którzy dokonują zmian np. dotyczących liczby osób zamieszkałych lub wyrażają chęć skorzystanie z dostępnych ulg w opłacie.

Warto dodać, że Miasto Ostrów Wielkopolski obejmuje część mieszkańców 30-procentową ulgą dla rodzin wielodzietnych.Czytaj również

KS PROJEKT SZYMON KARBOWIAK
BISTRO NA TALERZU