iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Ostrowianie działają dla miast

Radni Damian Grzeszczyk, Mateusz Nycek i Bartosz Ziółkowski to przedstawiciele Ostrowa Wielkopolskiego powołani do Komisji tematycznych Związku Miast Polskich w VIII kadencji. Z urzędu do Konwentu Przewodniczących Rad Miast należy Jarosław Lisiecki.

W Związku Miast Polskich działa obecnie 19 komisji tematycznych. Do zakresu działania komisji należy m.in.: opiniowanie i przygotowanie stanowisk i wniosków dotyczących projektów aktów prawnych, wymiana doświadczeń, a także analizowanie stanu danej dziedziny samorządu terytorialnego w naszym kraju. Radny Damian Grzeszczyk z Koalicji Obywatelskiej został członkiem Komisji Polityki Europejskiej i Spraw Zagranicznych, radny Mateusz Nycek - wiceprzewodniczący Klubu "Przyjazne Miasto" Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast, a Bartosz Ziółkowski - prezes Centrum Rozwoju Komunalnego i przewodniczący Klubu "Przyjazny Powiat" Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Działalność ostrowskich przedstawicieli w Komisjach ZMP ma charakter merytorycznej pracy społecznej.

 

Związek Miast Polskich jako ogólnopolska organizacja samorządowa wspiera polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechnia dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców. Jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 310 miast, w których mieszka ponad 73% miejskiej ludności kraju.

 

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

CERMOTOR
MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI