iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Ostatnie posiedzenie w tej kadencji

Zdjęcie: powiat-ostrowski.pl

Dobiega końca VI kadencja Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrowie Wielkopolskim.

W trakcie ostatniego posiedzenia rady omawiany był problem suszy. Prezes WIR poinformował o planowanych rozwiązaniach dotyczących szacowania szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy przez komisje klęskowe, w pracach których uczestniczą przedstawiciele WIR. Nadal podstawą oszacowania szkód suszowych będzie złożenie przez rolnika wniosku za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”. W przypadku gdyby rolnik będzie chciał, aby szacowania szkód dokonała Komisja poprzez oględziny na miejscu, będzie musiał zgłosić to do komisji gminnej w terminie umożliwiającym dokonanie oszacowania. W trakcie posiedzenia poruszano także problemy na rynku owocowo-warzywnym, rynku bydła, drobiu i trzody chlewnej.

Kolejnym omawianym tematem były wybory do izb rolniczych, które odbędą się 24 września. Delegaci otrzymali terminarz związany z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Zdeklarowali także aktywną pomoc i uczestnictwo w przygotowaniach do wyborów.

Podsumowującym akcentem spotkania było wręczenie delegatom przez prezesa podziękowań za aktywną pracę w samorządzie rolniczym w ramach VI kadencji oraz drobnych upominków.

Źródło: powiat-ostrowski.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MAG-BULL
UBOJNIA GOLA
HUBUS - OKNA INWENTARSKIE - GARAŻE - KOKANIN
KOJS SKUP BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ