iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wlkp.

Ostatni dzwonek na Twój pomysł na miasto

Tylko do końca lipca br. ostrowianie mogą składać wnioski w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Jeszcze tylko dwa dni pozostały do zamknięcia "skrzyni" z pomysłami mieszkańców Ostrowa Wlkp., które można zgłaszać do Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki temu przedsięwzięciu mieszkańcy mają realny wpływ na rozwój i rewitalizację miasta. Do rozdysponowania jest milion złotych. W poprzednich 6. edycjach OBO, ostrowianie głosowali w sumie na ponad pół tysiąca zadań, z czego ponad 60 znalazło finał w realizacji. 

 

Propozycję zadania może zgłosić każdy mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego bez względu na wiek. Przedsięwzięcia objęte wnioskiem muszą należeć do katalogu zadań własnych gminy i muszą mieć charakter ogólnodostępny dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Do wniosku należy dołączyć podpisy co najmniej 10 mieszkańców Ostrowa popierających realizację zadania.

 

W tym roku wnioski o zgłoszenie zadania w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego składamy elektronicznie - poprzez portal konsultacji społecznych www.ostrow.konsultacjejst.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP – w tym przypadku wniosek najłatwiej będzie odszukać na stronie www.umostrow.epuap.online.pl Szczegółowe instrukcje składania wniosków elektronicznych można znaleźć na stronie www.umostrow.pl w zakładce "Dla Mieszkańca/Ostrowski Budżet Obywatelski".

 

Ostrowianie mogą złożyć wnioski w następujących kategoriach:

- zadanie ogólnomiejskie duże - zadanie inwestycyjne lub społeczne do 300 000 zł brutto,

- zadanie ogólnomiejskie małe - zadanie inwestycyjne lub społeczne do 40 000 zł brutto,

- zadanie edukacyjne - zadanie inwestycyjne na terenie miejskich jednostek oświatowych lub zadanie społeczne na terenie miejskich jednostek oświatowych lub poza nim do 20 000 zł brutto,

- zadanie rewitalizacyjne - zadanie o charakterze społecznym realizowane na obszarze rewitalizacji do 20 000 zł brutto.

 

(alf)


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI