iOstrowWlkp.pl reklamy
Rekrutacja

Ósmoklasisto! ZSTO w Krotoszynie to szkoła właśnie dla Ciebie!

2021-03-13 06:52:37
Jednozmianowość, dobra atmosfera, bardzo dobrze wyposażone pracownie oraz formuła nauki gwarantująca bezpieczeństwo i ograniczenie stresu. Kończysz szkołę podstawową? Zastanawiasz się co dalej? Skorzystaj z niepowtarzalnej oferty Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie!

Uczniowie szkoły odbywają naukę w bardzo dobrze wyposażonym budynku. W każdej sali znajdują się już nie tylko projektory, ale także monitory interaktywne i wizualizery. Placówka posiada także trzy pracownie komputerowe, a budynki szkolne przystosowane są również dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

 

 

 I NIEPUBLICZNE TECHNIKUM DLA MŁODZIEŻY W KROTOSZYNIE 

 

• TECHNIK MECHATRONIK 

 

 

Absolwent tego kierunku przygotowany jest do dalszego kształcenia na poziomie politechnicznym, posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą, używaną w urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej, projektowania, sterowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz zarządzania procesami technologicznymi.

Szkoła posiada świetnie wyposażone pracownie i sprzęt w postaci stanowisk mechatronicznych, pneumatycznych, elektrycznych i sterowania. W każdej sali lekcyjnej znajdują się monitory interaktywne i wizualizery.

Do dyspozycji uczniów jest ponad 170 laptopów oraz tabletów z niezależnym Internetem. Szkoła posiada własną, bezpieczną platformę edukacyjną „ZSTO Platforma EDU”.

Placówka zapewnia odbywanie dwa razy przez cztery tygodnie praktyk zawodowych oraz w drugiej i trzeciej klasie zajęć praktycznych w ramach kształcenia dualnego u pracodawców (firma MAHLE oraz RZEMIOSŁO).

Dla wszystkich uczniów organizowany jest darmowy kurs na prawo jazdy!

 

• TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 
 
 
 

Jest to pierwszy tego typu w kierunek w powiecie. To najbardziej przystosowana do potrzeb rynku gospodarczego forma kształcenia spośród wszystkich zawodów ekonomicznych. Rachunkowość jako dział ekonomii zajmuje się m.in. kadrami, płacami i księgowością w działalności gospodarczej.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE: prowadzenie spraw kadrowo-płacowych oraz prowadzenie rachunkowości. Wszystkie egzaminy organizowane są w szkolnym ośrodku egzaminacyjnym. Drugie półrocze klasy piątej przeznaczone jest wyłącznie na przygotowanie do egzaminu maturalnego!

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI: planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, obliczanie podatków, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Przedmiotem rozszerzonym jest język angielski.

 
 
• TECHNIK LOGISTYK 
 
 
 

Logistyk to specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu, zajmujący się zarządzaniem procesem planowania i przepływu surowców, półproduktów oraz produktów. Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu.

Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta.

Stanowiska logistyczne tworzone są w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Przedmiotem rozszerzonym jest język angielski.

 
 
 BRANŻOWA SZKOŁA 
 I STOPNIA 
 
 
 

Szkoła kształci w wielu zawodach. Uczniowie mają status „młodocianych pracowników” i praktyczną naukę zawodu odbywają w zakładach pracy jako zajęcia praktyczne. Pracodawcami są zakłady rzemieślnicze oraz inne firmy usługowo-produkcyjne. W szkole zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w małych grupach wielozawodowych (do ok. 24 osób). Taka organizacja zapewnia przyjazną atmosferę i mniejszy stres dla uczniów. Po zakończeniu trzyletniego cyklu nauki, szkoła zapewnia możliwość zdobywania tytułu technika oraz wykształcenia średniego.

Dla wszystkich uczniów organizowane są darmowe kursy na prawo jazdy!
 

Kształcenie odbywa się w zawodach:

 • mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych
 • operator maszyn i urządzeń odlewniczych
 • ślusarz
 • fryzjer
 • elektryk
 • sprzedawca
 • elektronik
 • magazynier-logistyk
 • kucharz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • cukiernik
 • dekarz
 • piekarz
 • kierowca-mechanik
 • krawiec
 • monter sieci i instalacji sanitarnej
 • operator obrabiarek skrawających
 • stolarz
 • tapicer
 • i innych

 

Drzwi Otwarte online!

27 marca, godz. 11.00

 

W przypadku odwołania ograniczeń w szkołach będzie można odwiedzić ZSTO w tym dniu osobiście.

Co tydzień, w poniedziałki i środy szkoła zaprasza do zapoznania się pracowniami zawodowymi:

 • TECHNIK MECHATRONIK - poniedziałki 9.00 do 11.00 pracownia sterowania układów pneumatyki i elektropneumatyki.

 

 • TECHNIK MECHATRONIK - środa 9.00 do 11.00 pracownia elektrotechniki i elektroniki.

 

 • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - środa 9.00 do 11.00 pracownia rachunkowości.

 

 • TECHNIK LOGISTYK - środa 9.00 do 11.00 pracownia logistyki.

 

 

Źródło: *Artykuł sponsorowany


Czytaj również

BISTRO NA TALERZU 3