iOstrowWlkp.pl reklamy
Rekrutacja

Ósmoklasisto, rekrutacja zbliża się dużymi krokami. Dlaczego warto wybrać ZSP2?

Wyniki osiągane przez uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie, stawiają tę placówkę w gronie najlepszych w Wielkopolsce. To jeden z głównych powodów, dla których przy wyborze nowej szkoły, warto skorzystać z oferty ZSP 2. Jakie są kolejne?

Plan pracy popularnego mięśniaka został opracowany tak, by każdy uczeń miał możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji uczestnicząc w różnych wycieczkach, przedsięwzięciach i zajęciach pozalekcyjnych oraz kołach zainteresowań. Jesteśmy otwarci na potrzeby uczniów w tym zakresie i dynamicznie reagujemy na wszelkie propozycje w tym zakresie.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość włączania się w podejmowanie decyzji dotyczących życia szkolnego, które bezpośrednio ich dotyczą. Niezależnie od tego, czy związane są one z organizacją pracy szkoły czy jej życiem kulturalnym. Mogą także aktywnie włączać się w działania różnych organizacji uczniowskich.

Nie bez znaczenia jest lokalizacja szkoły. Wygodna lokalizacja w ścisłym centrum miasta pozwala na łatwy dojazd. Obok szkoły znajdują się liczne przystanki autobusowe, w tym główny przystanek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, na którym krzyżują się drogi większości autobusów.

 

 

Szkoła proponuje następujące kierunki kształcenia, które zostały uzgodnione z Powiatową Radą Zatrudnienia i są odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy, a tym samym dają dużą pewność zatrudnienia:
 

Technik informatyk

 

 

Technikum kształcące w zawodzie technik informatyk to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z informatyką, a także uzdolnieniach matematycznych. Przygotowuje ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Równolegle z kształceniem matematycznym ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie będą zdobywać szeroką wiedzę z zakresu przedmiotów informatycznych. Wprowadzone zostało nowatorskie kształcenie geografii, w którym równocześnie z uczeniem się geografii uczeń poszerza wiedzę z zakresu języka angielskiego.


Najważniejsze informacje:
• klasa 1f - cykl kształcenia 5 lat,
• języki obce: język angielski, język niemiecki.
• przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski.
• przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.


 


 

Technik reklamy

 

 

Technikum kształcące w zawodzie technik reklamy to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z reklamą i marketingiem oraz uzdolnieniach plastycznych, które są przydatne w tym zawodzie. Przygotowuje ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Równolegle z kształceniem ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie będą zdobywać szeroką wiedzę z zakresu marketingu, reklamy oraz wiedzy o społeczeństwie z językiem angielskim.

 

Najważniejsze informacje:
• klasa 1d - cykl kształcenia 5 lat ,
• języki obce: język angielski, język niemiecki,
• przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski,
• przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, informatyka.

 


 

Technik ekonomista

 

 

Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z ekonomią i prawem. Przygotowuje ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Równolegle z kształceniem ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie będą zdobywać szeroką wiedzę z zakresu prawa, przedmiotów ekonomicznych oraz podstaw przedsiębiorczości z językiem angielskim.

Najważniejsze informacje:
•klasa 1d - cykl kształcenia 5 lat,
•języki obce: język angielski, język niemiecki.
•przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka.
•przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.

 


 

Technik programista

 

 

Technikum kształcące w zawodzie technik programista to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z informatyką, a także uzdolnieniach matematycznych. Przygotowuje ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Równolegle z kształceniem matematycznym ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie będą zdobywać szeroką wiedzę z zakresu przedmiotów informatycznych. Wprowadzone zostało nowatorskie kształcenie geografii, w którym równocześnie z uczeniem się geografii uczeń poszerza wiedzę z zakresu języka angielskiego.

 

Najważniejsze informacje:
• klasa 1f - cykl kształcenia 5 lat,
• języki obce: język angielski, język niemiecki,
• przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski,
• przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

 


 

Technik hotelarstwa

 

 

Technikum kształcące w zawodzie technik hotelarstwa to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z  nauką języków obcych,  turystyką i hotelarstwem. Przygotowuje ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Równolegle z kształceniem ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie będą zdobywać szeroką wiedzę z zakresu marketingu usług hotelarskich, organizacji pracy, usług żywieniowych, obsługi informatycznej w hotelarstwie, podstaw działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego.

Najważniejsze informacje:

 • klasa 1c - cykl kształcenia 5 lat,
 • języki obce: język angielski, język niemiecki,
 • przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski,
 • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie,

 


 

Technik żywienia i usług gastronomicznych
 
 
 

Technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z gastronomią i prowadzeniem własnej działalności gastronomicznej. Przygotowuje ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Równolegle z kształceniem ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie będą zdobywać szeroką wiedzę z zakresu technologii gastronomicznej, wyposażenia zakładów gastronomicznych, organizacji usług oraz podstaw żywienia.

Najważniejsze informacje:

 • klasa 1b - cykl kształcenia 5 lat,
 • języki obce: język angielski, język niemiecki,
 • przedmioty rozszerzone: biologia, wiedza o społeczeństwie,
 • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie.

 


 

Technik technologii żywności

 

 

Technikum kształcące w zawodzie technik technologii żywności to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z biologią, żywnością oraz przetwórstwem spożywczym. Przygotowuje  ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Równolegle z kształceniem  ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie będą  zdobywać szeroką wiedzę z zakresu techniki w przetwórstwie mięsnym, technologii produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych, działalności gospodarczej w przetwórstwie  spożywczym, technologii przetwórstwa spożywczego, podstaw analizy żywności.

Najważniejsze informacje:

 • klasa 1b - cykl kształcenia 5 lat,
 • specjalność: wędliniarz,
 • języki obce: język angielski, język niemiecki,
 • przedmioty rozszerzone: biologia, wiedza o społeczeństwie,
 • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie.

 


 

Technik handlowiec

 

 

Technikum kształcące w zawodzie technik handlowiec to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z handlem i  marketingiem.  Przygotowuje ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego.  Równolegle z kształceniem ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie będą  zdobywać szeroką wiedzę z zakresu organizacji i techniki sprzedaży, obsługi klientów, marketingu i sprzedaży w działalności handlowej. Ciekawym elementem w procesie kształcenia są praktyki zawodowe oraz warsztaty z zakresu symulacji działania firmy handlowej.

Najważniejsze informacje:

 • klasa 1c - cykl kształcenia 5 lat,
 • Języki obce: język angielski, język niemiecki,
 • Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski,
 • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.

 


 

Przetwórca mięsa - szkoła branżowa

 

 

Szkoła branżowa w zawodzie przetwórca mięsa przygotowuje uczniów do przeprowadzania rozbiórki i wykrawania mięsa zwierząt rzeźnych. Wędliniarz także magazynuje i przygotowuje do dystrybucji mięso. Produkuje, przygotowuje do dystrybucji i magazynuje przetwory mięsne i tłuszczowe.

Najważniejsze informacje:

 • klasa 1a (wędliniarz - cykl kształcenia 3 lata),
 • języki obce: język angielski,
 • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie.

 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również