iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Ogrodowa włączona do Strefy Płatnego Parkowania?

Na kłopoty z miejscami parkingowymi przy ul. Ogrodowej w Ostrowie Wielkopolskim zwraca uwagę jeden z lokalnych samorządowców przypominając, że na wjeździe z ulicy Sienkiewicza w Ogrodową, znajduje się znak pionowy „zakaz postoju“ z oznaczeniem, że dotyczy obu stron ulicy wraz opisem „Ponad 4 godz. Nie dotyczy mieszkańców ulicy Ogrodowej“.

- Niestety te regulacje są nagminnie nieprzestrzegane. Na miejscach parkingowych przeznaczonych dla mieszkańców ulicy Ogrodowej swoje samochody na wiele godzin pozostawiają osoby, które udają się stąd do położonych w pobliżu miejsc pracy czy też w innych celach - zwraca uwagę radny, Piotr Lepka.

Przypomina także, że problem miejsc parkingowych przy Ogrodowej, poruszany był na posiedzeniu komisji bezpieczeństwa, a także podczas poprzedniej kadencji samorządu, ale efektów rozmów nie ma żadnych, co z kolei rodzi frustrację mieszkańców. Jednocześnie złożył propozycję wyjścia z impasu.

- Systemowym rozwiązaniem problemu jest włączenie tej ulicy do Strefy Płatnego Parkowania. Rozwiązaniem doraźnym mogą być wzmożone i skuteczne kontrole straży miejskiej, które będą łatwiejsze do przeprowadzenia, gdyż możliwość postoju zostanie ograniczona do jednej godziny - wyjaśnia radny Lepka.

Zaproponował także, aby w budżecie miasta na 2021 r., uwzględnić zakup parkometru, który pozwoli włączyć ulicę Ogrodową do Strefy Płatnego Parkowania.

 

Z kolei władze miasta przyznają, że wiosną planowane były prace związane z wprowadzeniem zmian w Strefie Płatnego Parkowania, jednak ze względu na pandemię, zostały one odłożone w czasie.

- Jednocześnie pragnę poinformować, że w przypadku zmian w SPP, Miejski Zarząd Dróg chce wrócić do dyskusji na temat ul. Ogrodowej w ramach komisji bezpieczeństwa i ochrony środowiska - tłumaczy Beata Klimek, prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również