iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Odolanowski Ratusz cały czas w remoncie

2023-03-17 10:03:00
Zdjęcie: odolanow.pl

Cały czas trwają prace związane z projektem pod nazwą "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza budynku Ratusza wraz z elementami infrastruktury technicznej w Odolanowie”.


Aktualnie w głównej części budynku ratusza trwają prace związane z zabezpieczeniem ogniowym oraz prace wykończeniowe polegające na wygładzaniu ścian oraz nakładaniu tynków. W budynku oficyny trwają prace budowlane związane z wymianą stropów między kondygnacjami.

Przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Ratusza w Odolanowie przy ul. Rynek 1 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne typu LED dofinansowane ze środków WFOSiGW w Poznaniu w ramach umowy pożyczki nr 13225/U/400/86/2021 z dnia 30.11.2021 r. Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza budynku Ratusza wraz z elementami infrastruktury technicznej w Odolanowie.

Źródło: odolanow.plCzytaj również

KS PROJEKT SZYMON KARBOWIAK
BISTRO NA TALERZU