iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Odolanowscy seniorzy mają swoje stowarzyszenie

Zdjęcie: odolanow.pl

3 listopada odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Odolanowskiej. Do tej pory byli zrzeszeni w Kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego zdecydowali jednak powołać własne stowarzyszenie.

- Jego celem będzie między innymi dalsza kontynuacja dotychczasowych działań w ramach związku emerytów, lecz posiadając osobowość prawną będzie można poszerzyć działania ze szczególnym uwzględnieniem otaczania opieką socjalno-bytową osób starszych-samotnych, rencistów, emerytów, osób niepełnosprawnych, organizowanie wypoczynku, podejmowanie działań charytatywnych na rzecz osób starszych, samotnych czy występowania o dotacje i granty - informuje Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, które wyrażą gotowość przystąpienia i zaakceptują cele statutowe po wypełnieniu deklaracji członkowskiej. Podczas zebrania założycielskiego przyjęto statut i wybrano władze stowarzyszenia.

Zebrani jednogłośnie powierzyli funkcję przewodniczącego Józefowi Wajsowi. Ponadto w skład zarządu powołano Grażynę Ratajek jako zastępcę przewodniczącego, na sekretarza Barbarę Łyczywek, skarbnika Zofię Kowalską, członków: Danutę Wojciechowską i Irenę Mydlak. Funkcje przewodniczącego komisji rewizyjnej powierzono Eugeniuszowi Pieprzce, sekretarza Zofii Zawada i członka Barbarze Drobnikowskiej.

Osoby wyrażające chęć przynależności do stowarzyszenia będą mogły zgłaszać się do dotychczasowego biura PZERiI mieszczącego się przy Placu Kościuszki nr 5 w Odolanowie (biuro Gminnej Spółki Wodnej).

Źródło: odolanow.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI