iOstrowWlkp.pl reklamy
Zdrowie

Od stycznia e-recepty

2019-12-25 11:01:00
Już od 8 stycznia 2020 roku wejdzie w życie nowa ustawa, która będzie nakazywać wystawiania recept w elektronicznej postaci. Od kilku miesięcy można się już z nią spotkać w wielu przychodniach i poradniach.

Nowa ustawa wejdzie w życie 8 stycznia 2020 roku. Recepty będą wydawane w formie elektronicznej, jednak w określonych przypadkach będą wystawiane w postaci papierowej. Takie wyjątki będą dotyczyć:

  • recept w ramach tzw. importu docelowego,

  • recept dla osób o nieustalonej tożsamości,

  • recept transgranicznych (do końca 2020 r.),

  • recept pro auctore i pro familiae (decyzja o wyborze postaci recepty – papierowej lub elektronicznej – należeć będzie do osoby wystawiającej),

  • braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią ww. systemu lub systemu gabinetowego/HIS czy brakiem dostępu do Internetu. 

 

Recepta wystawiona w postaci papierowej również w innych, niż ww. przypadkach będzie mogła być zrealizowana tak, jak dotychczas w każdej aptece, a lek będzie mógł być objęty refundacją. Tym samym, wdrożenie nowych rozwiązań, nie utrudni pacjentom dostępu do leków. Ponadto przepisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy pomimo obowiązku ustawowego wystawią po 8 stycznia 2020 r. receptę w postaci papierowej. 

Niezależnie od powyższego zachęcamy wszystkich lekarzy, którzy nadal wystawiają recepty w postaci papierowej, do przejścia na nowe zasady. Chcąc ułatwić proces wdrożenia elektronicznej recepty, przypominamy, że:

  • wystawianie e-recept wymaga podłączenia się do systemu e-zdrowie (P1), co następuje poprzez wdrożenie modułu e-recepty w systemie gabinetowym/HIS i uzyskanie certyfikatu systemu e-zdrowie lub poprzez założenie konta w bezpłatnej aplikacji gabinet.gov.pl. Sam proces wystawienia e-recepty polega na wpisaniu odpowiednich danych oraz podpisaniu ww. dokumentu poprzez użycie podpisu kwalifikowalnego, osobistego (zawartego w warstwie elektronicznej e-dowodu osobistego), zaufanego (Profil Zaufany) lub certyfikatu ZUS wykorzystywanego do podpisywania e-ZLA; 

  • Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił dla świadczeniodawców dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania na potrzeby e-recepty (20 mln zł);

  • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oferuje w całej Polsce bezpłatne szkolenia dla kadry medycznej w zakresie m.in. wystawiania e-recept; 

  • szczegółowe informacje dotyczące wystawiania e-recept znajdują się na stronie ezdrowie.gov.pl;

 
Źródło: https://www.gov.pl/


Czytaj również