iOstrowWlkp.pl reklamy
Ważne sprawy

Od dziś powiat ostrowski w strefie żółtej! Co to oznacza dla mieszkańców? Jakie obostrzenia obowiązują?

8 sierpnia weszły w życie nowe zasady unikania zakażenia koronawirusem. Organizacja imprez, życie towarzyskie i zasady podróżowania zależą od tego, jak duże jest ryzyko zakażenia w danym powiecie. Zostały wyznaczone trzy strefy: zielona, żółta i czerwona. Od dziś powiat ostrowski jest w strefie żółtej.

W zależności od tego, ile osób jest chorych na terenie danego powiatu kwalifikowany jest on do dane strefy. Jeśli nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat zaliczany jest do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej strefy.  W ten sposób ograniczenia będą dotykały tylko te obszary, których jest wyższe ryzyko zakażenia.

 

 

Lista powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia zmienia się w zależności od aktualnych danych o zakażeniach.

 

Kongresy i targi

Dozwolone, ale uczestnicy, klienci, widzowie, mają obowiązek zakrywania ust i nosa, a w przypadku przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo i innych imprez w budynkach – widzowie lub klienci mogą zajmować nie więcej niż połowę liczby miejsc.

Dozwolone również, jeśli w miejscu odbywania się imprezy znajduje się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 m kw. powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli wymóg zapewniony, to nie ma ograniczenia 150 osób.

W strefie żółtej: dozwolone, w pierwszym przypadku tak jak w strefie zielonej, w drugiej – ograniczenie do 1 osoby na 4 m.kw.

W strefie czerwonej: bezwzględnie zakazane, włączając zarządzanie i dostarczanie pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których imprezy mają miejsce.

 

Zawody sportowe, mecze, wyścigi

Obecnie: na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym, że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. W sporcie, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych), może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Publiczność na obiektach sportowych musi zachować odstęp 1,5 m pomiędzy osobami i maksimum 50 proc. liczby miejsc może być zajęte. Sport poza obiektami sportowymi – bez publiczności.

Sport na basenach – publiczność zajmuje co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni zachowuje odstępy 1,5 m i nie zajmuje więcej niż połowę miejsc przewidzianych dla widzów.

Obowiązkowa jest także weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe. Widzowie są obowiązani zakrywać usta i nos.

Piłka nożna i żużel – na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym, że nie więcej niż połowę liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

W strefie żółtej: widownia zawodów może być zapełniona w jednej czwartej wszystkich miejsc.

W strefie czerwonej: wszelkie zawody sportowe mogą się odbywać, ale bez udziału publiczności.

 

Koncerty, przedstawienia teatralnych, imprezy kulturalne

W pomieszczeniach konieczne jest udostępnienie widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym, że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami. Widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa.

Jeżeli wydarzenia odbywają się na otwartej przestrzeni, konieczne jest zapewnienie, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 m kw., zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności Widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

W strefie żółtej: jeżeli wydarzenie odbywa się w przestrzeni zamkniętej, widownia może być zapełniona tylko w 25 proc., a jeśli na otwartej przestrzeni – obowiązuje limit 100 osób. 

W strefie czerwonej: wszelkie wydarzenia kulturalne są zakazane. 

 

Kina

Obecnie zasady są podobne jak przy wydarzeniach kulturalnych – 50 proc. miejsc, 1,5 m odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.

W strefie żółtej i czerwonej: widownia może być zapełniona w 25 proc.

 

Restauracje

Klienci lokali gastronomicznych zobowiązani są do zakrywania ust i nosa do momentu, kiedy usiądą przy stoliku. Obsługa zakrywa usta i nos.

W strefie żółtej: dodatkowe ograniczenie – 1 osoba na każde 4 m kw. 

W strefie czerwonej: dodatkowe ograniczenie – 1 osoba na każde 4 m kw. 

 

Hotele

Hotele są otwarte, ale nie mogą w nich działać kluby i dyskoteki. Hotele muszą przestrzegać przepisów dotyczących funkcjonowania basenów, siłowni i restauracji oraz organizacji kongresów działalności kulturalnej. To w strefie czerwonej i żółtej pozostanie bez zmian. 

 

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

Obowiązuje limit 1 osoby na 5 m kw.  powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

W strefie żółtej: jedna osoba na 10 m kw.

W strefie czerwonej: całkowity zakaz działalności parków rozrywki i wesołych miasteczek.

 

Aquaparki i baseny

W aquaparkach i na basenach obowiązuje zasada 75 proc. zapełnienia obiektu i to w strefie czerwonej i żółtej pozostanie bez zmian. 

 

Siłownie i kluby fitness

Obecnie na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym, że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

W strefie żółtej: limit jednej osoby na każde 7 m kw.

W strefie czerwonej: limit jednej osoby na każde 10 m kw.

 

Udział w mszy św.

Obecnie udział we mszy wiąże się z obowiązkiem zakrywania nosa i ust (nie dotyczy to osób odprawiających mszę). Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

W strefie żółtej: tak jak w strefie zielonej.

W strefie czerwonej: 50 proc. obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego, obowiązek zakrywania ust i nosa. 150 osób na zewnątrz i obowiązek zakrywania ust i nosa (niezależnie od dystansu).

 

Wesela i uroczystości rodzinne

Obecnie dopuszczalny limit to 150 gości. Goście nie muszą zakrywać nosa i ust.

W strefie żółtej: dopuszczalna liczba gości zmniejszy się do 100 osób. 

W strefie czerwonej: dopuszczalna liczba gości zmniejszy się do 50 osób. 

 

Uroczystości, spotkanie „nierodzinne”, niezależnie od ich rodzaju

Do 150 osób. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa.

W strefie żółtej: dopuszczalna liczba gości zmniejszy się do 100 osób. 

W strefie czerwonej: dopuszczalna liczba gości zmniejszy się do 50 osób. 

 

Zgromadzenia

Zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos. W strefie czerwonej i żółtej pozostanie bez zmian. 

 

Podróż pociągiem albo autokarem

100 proc. liczby miejsc siedzących może być zajętych lub 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (wówczas połowa miejsc siedzących musi być wolna). Pasażerowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa.

W strefie żółtej: tak jak w zielonej.

 

W strefie czerwonej: pasażerów będzie mogło tyle, ile wynosi 50 proc. siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych. Jeśli pojazd wjeżdża na teren strefy czerwonej, nie można wsiadać, dopóki nie ma poniżej 50 proc. Dotyczy to przewozów lokalnych w ramach obszaru czerwonego.

 

Podróż samolotem

Na pokładzie samolotu zapewnione są płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego. Dezynfekcja statku powietrznego: raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami, po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną, przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin. Przekazanie pasażerom do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski.

 

Uzdrowiska i sanatoria

Warunkiem wyjazdu do sanatorium jest uzyskanie negatywnego wyniku testu na koronawirusa na 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. To samo dotyczy leczenia uzdrowiskowego, leczenia sanatoryjnego dzieci.

W strefie żółtej: jak w strefie zielonej.

W strefie czerwonej: całkowity zakaz działalności.

 

Tego przestrzegasz wszędzie

  • W sklepach zakładasz rękawiczki jednorazowe lub stosujesz środków do dezynfekcji rąk. Sklep wybiera, które z tych rozwiązań udostępnia klientom.
  • Zakazana jest działalność klubów nocnych i dyskotek.
  • W salonach fryzjerskich i kosmetycznych przebywają wyłącznie pracownicy oraz klienci w trakcie zabiegów, ewentualnie opiekuni klientów.  

 

Nakaz zakrywania ust i nosa

Jest obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, przyłbicy lub części odzieży: 

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego;
  • w miejscach ogólnodostępnych – chyba że będzie zachowana odległość 1,5 m;
  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
  • w obiektach handlowych lub usługowych;
  • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Z obowiązku zwolnione są:

  • osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju (np. autyzm, zespól Aspergera), zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim.
  • osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa (np. jeśli ktoś nie ma jednej albo dwóch dłoni lub ma dłonie niesprawne).

W strefie żółtej: jak w strefie zielonej.

W strefie czerwonej: obowiązek noszenia maseczek wszędzie w przestrzeni publicznej.

Źródło: pacjent.gov.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również