iOstrowWlkp.pl reklamy
Rolnictwo

Ochrona wód przed azotanami - wnioski tylko do 7 lutego!

Do 7 lutego 2022 r. można ubiegać się o wsparcie na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego. Dotychczas do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęły 83 wnioski opiewające na kwotę blisko 6,5 mln zł.

Wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR. Dokumenty można składać osobiście, przez osobę upoważnioną lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, albo wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

 

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt. Pomoc nie przysługuje jednak właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk i hodowli trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub powyżej 750 stanowisk dla macior.

 

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100 tys. zł. W całym okresie PROW 2014-2020. Refundowane może być do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji (do 60 proc. – w przypadku młodych rolników). Dofinansowanie można otrzymać m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. W tegorocznym naborze można ubiegać się również o wsparcie na zakup instalacji technicznej lub wyposażenia do posiadanych już zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej. Ważne jest jednak, żeby inwestycje zapewniały dostosowanie gospodarstwa do wymagań programu, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

 

W trwającym naborze złożono do tej pory 83 wnioski o pomoc na kwotę blisko 6,5 mln zł.

 

Więcej informacji - otwórz

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MAG-BULL
UBOJNIA GOLA
HUBUS - OKNA INWENTARSKIE - GARAŻE - KOKANIN
KOJS SKUP BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ