iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Obowiązkowa deratyzacja!

2021-10-21 08:10:00
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w listopadzie na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zarządza się przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami (w tym zarządcach urządzeń infrastruktury podziemnej).

 

Zgodnie z art. 117 § 1 Kodeksu Wykroczeń: Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Źródło: umostrow.pl


Czytaj również

AGRO MINERAL PRODUKT
ALFALINE HURTOWNIA ELEKTRYCZNA OSTRÓW WLKP.
POLUB NAS NA FACEBOOK