iOstrowWlkp.pl reklamy
Artykuł sponsorowany

Nowy Rok z dobrym księgowym!

Otwierasz firmę w nowym roku i szukasz księgowego? A może planujesz zmienić biuro rachunkowe? Jeżeli jesteś zainteresowany kompleksową obsługą rachunkowo-podatkową, to koniecznie przeczytaj poniższy artykuł.

Dobry i zaufany księgowy jest na wagę złota. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, przychodów i rozchodów czy wszelkich formalności dotyczących płac i kadr, wymaga nie tylko znajomości i śledzenia zmieniających się przepisów, ale także czasu. Stąd prowadząc własną działalność gospodarczą niezwykle trudno pogodzić ze sobą te dwie rzeczy. Najlepszym rozwiązaniem jest więc zlecenie części księgowo-rozliczeniowej profesjonalnej i znającej się na rzeczy firmie. A taką jest Maison Polska - Biuro Rachunkowe

 

 

Specjalizacja firmy:

  • ryczałt
- ewidencjonowanie wartości przychodu dla poszczególnych stawek ryczałtowych,
- sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym,
- prowadzenie wykazu środków trwałych,
- przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego,
- sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
- przygotowanie i złożenie drogą elektroniczną miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT,
- sporządzanie i złożenie elektronicznie zeznania rocznego PIT-28.
 
 
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów
- bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych (przychody i koszty),
- sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych,
- sporządzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów,
- przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń z tytułu zaliczki na podatek dochodowy,
- przygotowanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT,
- sporządzanie i złożenie elektronicznie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających 
- z wpisów do księgi (PIT-36, PIT-36L).
 
 
  • księgi rachunkowe
- otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności, 
- utworzenie zakładowego planu kont,
- bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych,
- uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
- przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń oraz przelewów z tytułu podatku dochodowego,
- sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
- przygotowanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji na podatek od towarów 
i usług (VAT-7, VAT-7K),
- zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i  rachunkowym,
sporządzanie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi  
(PIT-36, PIT-36L, CIT-8),
- sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat,
- sporządzenie informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do  sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- sporządzenie sprawozdania finansowego z działalności firmy,
- złożenie sprawozdania wraz z zeznaniem rocznym w urzędzie skarbowym.
 
 
  • kadry i płace
- sporządzanie umów o pracę,
- sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
- ewidencjonowanie oraz rozliczanie nieobecności pracowników wraz ze związanymi z tymi nieobecnościami uprawnieniami (urlopy, zwolnienia chorobowe itp.),
- wystawianie świadectw pracy, 
- zaświadczeń o zatrudnieniu oraz wysokości otrzymywanego wynagrodzenia,
- bieżąca rejestracja pracowników w ZUS oraz ich wyrejestrowywanie i dokonywanie niezbędnych zmian w dokumentacji,
- ustalanie wymiaru urlopu dla poszczególnych pracowników,
- obliczanie wynagrodzeń zgodnie z zasadami ustalonymi przez przepisy prawne i pracodawcę,
- sporządzanie listy płac i raportów płacowych oraz rachunków do umów cywilnoprawnych,
- sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
- sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych 
o raz imiennych raportów miesięcznych,
-naliczanie wysokości zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą 
wynagrodzeń (ZUS, PIT),
- sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11).
 
 
 
 
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI