iOstrowWlkp.pl reklamy
Edukacja

Nowi dyrektorzy i nauczyciele mianowani w powiatowych szkołach

Od 1 września dwóch nowych dyrektorów obejmie obowiązki w powiatowych szkołach średnich. Kolejnych siedmiu będzie kontynuowało prace przez następną kadencję. Ponadto o 10 osób powiększyło się grono nauczycieli mianowanych.

Dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego wyłania się w drodze konkursu. Kandydaci prezentują się przed komisją, w której skład wchodzą przedstawiciele: organu prowadzącego (powiatu), Kuratorium Oświaty, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i związków zawodowych. Stanowisko dyrektora powierza się na pięć lat.

29 sierpnia z rąk starosty ostrowskiego akt powołania odebrało w sumie dziewięciu dyrektorów szkół i placówek oświatowych. W tej grupie znajdują się dwie nowe osoby, bowiem od 1 września zmieni się dyrektor w III Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych.

 

Nowi dyrektorzy:

 • Marek Lewicki, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim
 • Przemysław Zimniak, Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim
 • Rafał Paterek, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim
 • Tomasz Guliński, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach
 • Marek Wojtasz, Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim
 • Dariusz Kaczmarek, Dyrektor Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim
 • Marzena Mocek, Dyrektor Bursy Szkolnej im Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
 • Anna Drobniewska, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim
 • Violetta Miszkin, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim

 

Tego samego dnia starosta wręczył akty mianowania nauczycielom, którzy po zakończeniu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy zdali egzamin na stopień awansu nauczyciela mianowanego. 

Nauczyciele, którzy w czerwcu 2022 r. uzyskali awans zawodowy:

 • Magdalena Kasprzak, nauczyciel gry na fortepianie oraz akompaniator w Zespole Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
 • Marta Pawlak, nauczyciel prowadzący zajęcia wychowawcze w szpitalu, wychowawca świetlicy w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim
 • Katarzyna Stramkowska, nauczyciel zajęć: rozwijających komunikowanie się, korygujących wady mowy i rozwijających kreatywność w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim
 • Iwona Laskowska, nauczyciel języka angielskiego w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim
 • Natalia Krzeszowska-Sobczak, nauczyciel języka angielskiego i hiszpańskiego w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim,
 • Barbara Niemand, doradca zawodowy w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim
 • Anna Głodek-Karwatka, pedagog szkolny w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim
 • Miłosz Śmiłowicza, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim
 • Łukasz Kanarkowski, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych samochodowych w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim,
 • Jerzy Seleta, nauczyciel fizyki, przysposobienia wojskowego oraz opiekun internatu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach (nieobecny na uroczystości).

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI