iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Nowe ulice w okolicy Poligonowej i Wilczej

O cztery nowe ulice wzbogacił się Ostrów Wielkopolski. Trzy z nich zlokalizowane są w rejonie ulicy Poligonowej, a jedna Wilczej. W pierwszym przypadku propozycja władz miasta brzmiała - Wiktorii Wiedeńskiej, Ułańska i Husarska, zaś w drugim Zefirowa.

Zastrzeżenia do tego wyboru miał radny Leszek Witoń.

- Rada Osiedla Pruślin wypracowała kilka lat temu taki "system" nazewnictwa ulic i niemal wszystkie noszą nazwy drzew lub krzewów. Jedynym wyjątkiem jest tutaj teren po byłym poligonie wojskowym, gdzie dla uczczenia tego faktu i na prośbę jednego z mieszkańców, zgodzono się na ulicę Poligonową. Co silnie wiązało się z jednostką wojskową, która się tutaj mieściła - wskazywał rajca dodając, że mieszkańcom tej części miasta zależy na tym, aby ewentualne nazwy ulic związane były stricte z jednostką. 

Dlatego zaproponował, aby zgodnie z sugestią mieszkańców ulice nosiły odpowiednio nazwę - Wojskowa, Kompanijna i Drużynowa.

- Gdyż jest już ulica Batalionowa i Pułkowa. Wprawdzie jeden z mieszkańców napisał, że jemu Pułkowa kojarzy się tylko z meblem, ale on po prostu nie był w wojsku - wspominał Leszek Witoń.

Zmianie ulec miała także propozycja nazwy ulicy Zefirowej, na Pigwową.

Ostatecznie wszystkie propozycje radnego Witonia upadły podczas głosowania na sesji rady miasta.

(alf)

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

CERMOTOR
MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI