iOstrowWlkp.pl reklamy
Nowe Skalmierzyce

Nowe stawki opłat za odbiór odpadów

2022-01-24 14:01:00

Rosną stawki opłat za odbiór odpadów. W Nowych Skalmierzycach taka podwyżka została przegłosowana przez radnych i począwszy od 1 lutego 2022 roku stawka wzrośnie o 4 zł, tj. z 25 zł do kwoty 29 zł miesięcznie na osobę.


Oby zamieszkujące budynki jednorodzinne korzystające z kompostowników mogą uzyskać ulgę wynoszącą 1 zł od mieszkańca. Ponadto od marca 2019 roku na terenie gminy funkcjonuje ulga dla rodzin wielodzietnych (na trzecie i każde kolejne dziecko do ukończenia 18. roku życia).

 

Podwyższenie stawki nie obliguje mieszkańców do składania nowych deklaracji (dotyczy to także korzystających z wyżej wspomnianych upustów). Nową deklarację na gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z oświadczeniem muszą złożyć w urzędzie osoby chcące skorzystać z ulgi za kompostownik bądź ulgi dla rodzin wielodzietnych.

 

W ramach uiszczanej przez mieszkańców opłaty w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Staroprzygodzkiej 121 w Ostrowie Wielkopolskim przyjmowane są NIEODPŁATNIE selektywnie zbierane odpady komunalne w postaci:

  • przeterminowanych leków;
  • chemikaliów;
  • zużytych baterii;
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • zużytych opon (bezpłatnie w ilości 5 sztuk rocznie od gospodarstwa domowego, powyżej limitu opłata 19,00 zł za sztukę);
  • odpadów ulegających biodegradacji;
  • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości do 1 m3 (stanowiących równowartość 1,700 Mg).

 

O powyższych zmianach mieszkańcy są informowani listami kolportowanymi przez urzędników.

Źródło: noweskalmierzyce.pl


Czytaj również

KS PROJEKT SZYMON KARBOWIAK
BISTRO NA TALERZU