iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Nie będzie podwyżki podatku od nieruchomości

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Gminy Sieroszewice samorządowcy przyjęli uchwałę związaną z wysokościami stawek podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą od stycznia 2021 r. Radni zdecydowali, iż w porównaniu z 2019 r., stawki pozostaną na niezmienionej wysokości.

Biorąc pod uwagę sytuację mieszkańców tutejszej gminy rada przyjęła niższe stawki podatku od nieruchomości od zamieszczonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 673). Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Sieroszewice postanowiła pozostawić stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok na niezmienionym poziomie - czytamy w uzasadnieniu. 

 

I tak:

STAWKI PODATKU OD GRUNTÓW

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (0,72 zł od 1 m2 powierzchni),
 • od wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (4,30 zł od 1 ha powierzchni)
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
 • pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (0,12 zł od 1m2 powierzchni)
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (2,98 zł od 1 m2 powierzchni)

 

STAWKI PODATKU OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

 • mieszkalnych (0,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej)
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (18,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej)
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (9,26 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej)
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
 • leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (4,14 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej)
 • pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (2,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej)
 • od budowli – 2% ich wartości
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

CERMOTOR
MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI