iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Milionowe wsparcie dla funkcjonowania spółki MZK

2020-12-23 09:12:00
Zdjęcie: MZK
O wykazanie rekompensat (wynik różnicy pomiędzy prognozowanymi kosztami realizacji świadczenia usługi przewozowej przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim i przychodami generowanymi z tej usługi) przekazywanych spółce MZK S.A. upomniał się u władz miasta Ostrowa, radny miejski Piotr Lepka i zażądał zestawienia „wsparcia finansowego“ płynącego m.in. z budżetu miasta na konto przewoźnika, na przestrzeni ostatnich sześciu lat (2014 - 2020).

- Proszę ponadto o uzasadnienie wysokości rekompensaty planowanej na rok 2021 - czytamy w interpelacji Piotra Lepki.

Tu wyjaśniono radnemu, że prognozowana wysokość rekompensaty w 2021 wynosi ponad 14 mln 390 tys. zł a jej kalkulację wykonała firma zewnętrzna.

 

- Przy obliczaniu prognozy rekompensaty brane są pod uwagę m.in. koszty świadczenia usług, koszty finansowe, pozostałe koszty operacyjne, przychody ze sprzedaży biletów oraz zysk, które zapewnią spółce odpowiedni rozwój - wyjaśnia Beata Klimek, prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Natomiast w latach  2014 - 2020 ze strony samorządów (miasta Ostrowa Wlkp. oraz ostrowskich gmin), rokrocznie do funcjonowania spółki MZK płynął strumień od kilku do kilkunastu milionów złotych „wsparcia“.

 

Zestawienie wysokości rekompensat z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przekazywanych Spółce MZK S.A. w latach 2014 – 2020:

  • Rok 2014 – 7.123.000,00 zł (tylko środki miasta Ostrowa Wlkp.)
  • Rok 2015 – 7.071.660,00 zł (tylko środki miasta Ostrowa Wlkp.)
  • Rok 2016 – 7.856.898,00 zł (środki z miasta Ostrowa Wlkp.: 7.345.350,00 zł i środki z gmin  za 3 m-ce od X-XII: 511.548,00 zł)
  • Rok 2017 – 10.494.304,00 zł (środki z miasta Ostrowa Wlkp.: 8.293.104,00 zł i środki z gmin: 2.201.200,00 zł)
  • Rok 2018 – 11.454.852,00 zł (środki z miasta Ostrowa Wlkp.:  8.807.828,00 zł i środki z gmin: 2.647.024,00 zł)
  • Rok 2019 – 12.957.389,84 zł (środki z miasta Ostrowa Wlkp.: 9.489.630,34 zł i środki z gmin: 3.467.759,50 zł)
  • Rok 2020 – 14.326.286,00 zł (środki z miasta Ostrowa Wlkp.: 10.279.429,00 zł i środki z gmin: 4.046.857,00 zł)
  • Prognoza na rok 2021 – 14.390.735,00 zł (środki z miasta Ostrowa Wlkp.: 10.379.466,00 zł i środki z gmin: 4.011.269,00 zł)


Czytaj również

ALFALINE HURTOWNIA ELEKTRYCZNA OSTRÓW WLKP.
BISTRO NA TALERZU