iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Ma być ekologicznie i bez awarii

Zdjęcie: umostrow.pl
Po dwóch latach zakończył się gruntowny remont rurociągów tłocznych doprowadzających ścieki z Przepompowni Głównej do Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie.

- Wytrzymałość rurociągów zwiększyliśmy na co najmniej pół wieku - przyznaje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Wartość inwestycji to ponad 23 mln 500 tys. zł, z czego 12 mln zł stanowią środki zewnętrzne. Prace modernizacyjne przeprowadziła firma AARSLEFF Sp. z o.o. z Warszawy.

- To była wymagająca, duża inwestycja i trudne zadanie techniczne. Myślę jednak, że dzięki dobrej współpracy z klientem podołaliśmy i w terminie zrealizowaliśmy zadanie. To nasz sukces techniczny i organizacyjny - nie ukrywa Przemysław Nowak, dyrektor generalny AARSLEFF, wykonawca inwestycji.

Inwestycja polegała na modernizacji funkcjonującego od ponad 15 lat rurociągu tłocznego, zasilającego oczyszczalnię ścieków w Ostrowie Wielkopolskim, który jest jedynym źródłem dopływu ścieków do oczyszczalni. Rurociąg tłoczny odprowadzający ścieki składa się z dwóch nitek, co pozwoliło na prowadzenie prac w trakcie funkcjonowania układu kanalizacyjnego oraz na realizację zadania dla każdej nitki osobno.

- Zakres zrealizowanych prac obejmował dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń. Zaprojektowano i wykonano modernizację rurociągu tłocznego betonowego z rur o średnicy wewnętrznej DN 600 mm, występującego jako dwie równoległe nitki. Renowację rurociągu wykonano metoda bezwykopową, poprzez wykonanie powłoki wewnętrznej rurociągów specjalnym rękawem z filcu technicznego, wzmocnionego włóknem szklanym i utwardzonego przy pomocy gorącej wody. Ta modernizacja zabezpiecza miasto i jego mieszkańców przed tragedią, która miała miejsce w Warszawie na Oczyszczalni Ścieków “Czajka”. Tam na skutek uderzeń hydraulicznych nastąpiło rozszczelnienie rurociągów tłocznych. Efektem modernizacji sieci kanalizacyjnej jest zwiększenie wytrzymałości rurociągów na co najmniej pół wieku - zaznacza Marek Karolczak, prezes ostrowskiego Wodkanu.

Długość rurociągów poddanych modernizacji wynosiła ponad 10 000 m. Celem i głównym efektem ich modernizacji była poprawa parametrów wytrzymałościowych rur, ustabilizowanie parametrów hydraulicznych układu sieci kanalizacyjnej aglomeracji oraz eliminacja awarii. Ta technologia wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez eliminację eksfiltracji i infiltracji ścieków i obniży koszty eksploatacji systemu kanalizacyjnego, poprzez stabilne tłoczenie ścieków do oczyszczalni. Wyeliminuje to również perturbacje w eksploatacji oczyszczalni poprzez przekazywanie przewidywanych ilości ścieków.

- To bardzo ważna i bardzo potrzebna inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta i Aglomeracji Ostrowskiej, ale to także inwestycja w ochronę środowiska. Wiemy doskonale, co wydarzyło się w Warszawie podczas awarii w Oczyszczalni Ścieków “Czajka”. My tej sytuacji w Ostrowie Wielkopolskim chcemy uniknąć, dlatego inwestujemy nieustannie w odbudowę starej infrastruktury komunalnej. Zadania realizowane przez ostrowski Wodkan są tego najlepszym przykładem - stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków, a teraz ważna magistrala, która zapewni bezpieczny odbiór ścieków, których produkujemy w mieście 11 tys. m3 na dobę! - wskazuje prezydent Beata Klimek.

(alf)


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również