iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Limity w odbiorze opon i gruzu

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej, sieroszewiccy samorządowcy podjęli nową uchwałę związaną ze szczegółowym sposobem i zakresem świadczenia usług dotyczących odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadów komunalnych.

To co najważniejsze, w ilości nieograniczonej, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, odbierane będą niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, papier, metal, tworzywo sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe. Zaś w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zbierane będą frakcje odpadów komunalnych - papier, metal, tworzywo sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady, odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, przeterminowane leki, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe czy zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

 

Natomiast w ilościach ograniczonych w PSZOK odbierane będą odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony od samochodów osobowych. W pierwszym przypadku ilość odstawionego gruzu nie może przekroczyć 300 kg rocznie z jednego gospodarstwa domowego. Z kolei jedno gospodarstwo domowe na PSZOK może dostarczyć rocznie 4 szt. opon.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również