iOstrowWlkp.pl reklamy
Edukacja

Kto musi zapłacić za egzamin dojrzałości?

Nie dla wszystkich egzamin maturalny jest bezpłatny. Jak podaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, niektórzy absolwenci sami muszą pokryć ten koszt.

 

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:

  • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego,
  • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50 zł i należy ją wnieść w terminie 1 stycznia  - 7 marca, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu, który zostanie uruchomiony po 1 stycznia 2023 r.

Więcej szczegółów na temat opłaty na stronie internetowej OKE w Poznaniu.

Źródło: OKE w Poznaniu
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

CERMOTOR
MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI