iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Kasa z "Deszczówki" dla dwóch samorządów

Ogłoszona została lista zadań, które otrzymają dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”. Do 18 gmin i czterech powiatów z Wielkopolski na realizację zgłoszonych projektów trafi ponad 1,8 mln zł.

 

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie postępującym zmianom klimatycznym po przez poprawę stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Jednym z kierunków realizacji tego celu jest właściwe gospodarowanie wodami opadowymi. Trzecia edycja Samorządowego programu „Deszczówka” umożliwiła pozyskanie przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) środków finansowych na realizację zadań związanych z budową instalacji magazynowania i rozprowadzania wody zbieranej z obiektów użyteczności publicznej tj. szkół, siedzib urzędów oraz obiektów sportowych.

Trzecia edycja Samorządowego programu „Deszczówka” to kolejny krok wykonany przez kilkadziesiąt gmin i powiatów by ograniczyć ucieczkę wody i racjonalnie ją zagospodarować. Rekordowe wsparcie wynoszące niespełna 1,8 mln zł na realizację 22 zadań pokazuje, że wnioskujący wykonują coraz większe instalacje oraz bardziej rozbudowane systemy magazynowania wody w kilku miejscach gminy np. szkołach, obiektach o funkcji kulturowej i sportowej. Samorząd Województwa Wielkopolskiego z dużą aprobatą wspiera działania i projekty retencjonowania wody oraz jej racjonalnego wykorzystania przez samorządy lokalne, które budują coraz więcej tego typu instalacji. – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski

W ramach naboru złożono 26 wniosków, które zostały ocenione pod względem formalnym, z których 22 zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej zgodnie z regulaminem programu. W bieżącej edycji programu poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, a dofinansowanie może wynosić maksymalnie do 100 tys. zł. Pozostała kwota musi zostać zapewniona przez wnioskodawcę. Każda wnioskująca JST mogła złożyć maksymalnie 2 wnioski. W ramach realizacji trzech edycji „Deszczówki” Samorząd Województwa Wielkopolskiego dofinansował dotychczas realizację 79 projektów na łączną kwotę ponad 4,2 mln zł.

 

W powiecie ostrowskim z programu skorzystają dwa samorządy. Do gminy Odolanów trafi 100 tys. zł na projekt pn. "Budowa instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku sali". Tyle samo otrzyma miasto Ostrów Wielkopolski otrzyma na "Budowę zbiornika retencyjnego wody opadowej na terenie Przedszkola nr 1 przy ul. Prof. Kaliny 2 w Ostrowie Wielkopolskim".

 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI