iOstrowWlkp.pl reklamy
Rynek pracy

Jakie firmy będą musiały korzystać z kas on-line od stycznia?

Od 1 stycznia 2021 roku kolejne firmy będą miały obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas on-line. Jakie branże zostaną objęte tym przepisem?

Kasy on-line to urządzenia umożliwiające przesyłanie danych na zewnętrzne nośniki danych i przesyłania ich do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). W tym systemie gromadzone są m. in.  paragony, raporty dobowe. Paragony z kasy on-line mogą być przekazywane klientowi w formie papierowej lub elektronicznej.

 

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązek posiadania kas on-line obejmuje firmy, które świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów; sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych. 

 

Od 1 stycznia 2021 r. kasę on-line muszą mieć firmy, które: świadczą stałe lub sezonowe usługi związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania; sprzedają węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

Kolejne branże będą musiały prowadzić ewidencję sprzedaży za pomocą kas on-line od lipca 2021.

Od 1 lipca 2021 r. kasę on-line muszą mieć firmy, które świadczą usługi:

  • fryzjerskie,
  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej,
  • prawnicze,
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).
Źródło: gov.pl
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również