iOstrowWlkp.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iOstrowWlkp.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iOstrowWlkp.pl

Szkółka roślin ozdobnych Bielawni

Autopromocja - Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.
Tematy artykułów ważne dla rolników i mieszkańców wsi w powiatu ostrowskiego.


PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM


Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu ostrowskiego.


Reklama SMOK AUDIO
Nowe Skalmierzyce

Jak będą dyżurowały przedszkola w wakacje?

2021-06-02 14:06:00

W okresie letnich wakacji dyżurować będzie pięć placówek.

Znany jest już harmonogram tegorocznych dyżurów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce w okresie wakacji. 

 

Publiczne Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

ul. Hallera 1 , 63-460 Nowe Skalmierzyce

od 01.07.2021 do 31.07.2021

 

Publiczne Przedszkole nr 2” Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach

ul. Kolejowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

od 01.08.2021 do 31.08.2021

 

Publiczne Przedszkole w Ociążu

Fabianów ul. Szkolna 54, 63-460 Nowe Skalmierzyce

od 01.08.2021 do 31.08.2021

 

Publiczne Przedszkole w Kotowiecku

Kotowiecko, ul. Kaliska 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce

od 01.07.2021 do 31.07.2021

 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce

od 01.08.2021 do 31.08.2021

 

Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa:

- przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopu 

 

Podstawą przyjęcia dziecka jest wykonanie przez rodziców/opiekunów prawnych następujących czynności:

- wypełnienie, podpisanie i dostarczenie karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do danego przedszkola w terminie od 7 czerwca 2021 r. do 15 czerwca 2021 r. Kartę zgłoszenia można przekazać drogą elektroniczną. Rodzice nie muszą dostarczać do przedszkola wersji papierowej karty zgłoszenia. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka zostanie przesłana rodzicom/prawnym opiekunom na adresy e-mail/e-dziennik.

- potwierdzenie przez rodziców korzystania z miejsca w przedszkolu. Informacja o przyjęciu dziecka zostanie przesłana rodzicom/prawnym opiekunom na adresy e-mail/e-dziennik lub przekazana telefonicznie.

- kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni pobierają ze strony internetowej przedszkola. Wzór karty zgłoszenia dziecka stanowi załącznik do niniejszych zasad.

- korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu odbywa się zgodnie ze statutem przedszkola i możliwościami organizacyjnymi danego przedszkola.

(alf)


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl
Bank Spółdzielczy w Jarocinie - Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Reklama - EUROWARSZTAT TOMIK

iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki


Informacje na temat edukacji w Ostrowie Wielkopolskim i okolicy.

Informacje na temat wydarzeń kulturalnych w Ostrowie Wielkopolskim i okolicy.

Autopromocja - Zamów reklamę w lokalnej Gazecie Internetowej


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl