iOstrowWlkp.pl reklamy
Odolanów

Integracyjne "Nasze pejzaże"

2018-08-20 08:43:44
Zdjęcie: Archiwum
Tegoroczna Integracja 2018 organizowana pn. „Nasze pejzaże” planowana jest na 5 września. Impreza odbędzie się na "terenach zielonych" przy Gminno–Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie.

Tak, jak w latach wcześniejszych, ma charakter imprezy otwartej, w której udział biorą osoby niepełnosprawne z zaproszonych Ośrodków, a także mieszkańcy z terenu Odolanowa oraz wszyscy zainteresowani. W imprezie biorą udział dyrektorzy, pracownicy, uczestnicy, podopieczni, mieszkańcy środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków wsparcia, kół i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Coroczne hasło imprezy, to zarazem temat przewodni do prowadzonych w ramach integracji warsztatów o charakterze artystyczno-teatralnym. Ich ukoronowaniem jest przygotowanie i zaprezentowanie przed wszystkimi zebranymi etiudy teatralnej, wyzwalającej pomysłowość, pobudzającej wyobraźnię, ukazującej umiejętności interpretacyjne oraz potencjał uczestników, w oparciu o swobodę oraz inwencję twórczą. Integracja to również okazja do wspólnej zabawy przy muzyce, wspólnego śpiewu i tańców; udziału w koncertach gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na tegorocznej imprezie wystąpi muzyczna gwiazda – zespół Chrząszcze. W trakcie Integracji 2018 będzie możliwość zapoznania się z działalnością i funkcjonowaniem odolanowskiego Centrum oraz Stowarzyszenia. Zaprezentowane zostaną również w formie wystaw artystycznych prace i dzieła wykonywane przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie, mieszkańców Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej oraz seniorów z Dziennego Domu SENIOR+ w Odolanowie.

 

Integracja to impreza organizowana corocznie przez Gminno–Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie. Przygotowywana przede wszystkim z myślą o środowisku osób niepełnosprawnych, jest jednocześnie formą integracji tych osób ze środowiskiem lokalnym – mieszkańcami z terenu Odolanowa oraz środowiskiem ponadlokalnym. Głównym celem imprezy jest wspaniała zabawa oraz dążenie do tego, aby uczestnicy imprezy mogli przeżyć zadowolenie, radość, satysfakcję. Istotne jest też likwidowanie barier poprzez nawiązywanie kontaktów i więzi społecznych. Organizacja imprez integracyjnych wspiera aktywność osób niepełnosprawnych, pozwala na uczestnictwo w działaniach kulturalnych i artystycznych. Impreza tego typu daje okazję spotkania się, możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami. Uczestnicy imprezy mają okazję do wspólnej zabawy.

 

 
Źródło: odolanow.pl


Czytaj również

KS PROJEKT SZYMON KARBOWIAK
BISTRO NA TALERZU