iOstrowWlkp.pl reklamy
Z policji

Informują dzieci i młodzież o zagrożeniach

Zdjęcie: KPP Ostrów Wielkopolski

Policjanci wiele pracy i czasu poświęcają na działania profilaktycznie skierowane do młodych ludzi. W myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć, podczas licznych spotkań informują dzieci i młodzież o zagrożeniach z jakimi będą musieli się zmierzyć i tłumaczą w jaki sposób wybrać odpowiednie rozwiązania, by się takim zagrożeniom przeciwstawić.

 

- Niewłaściwe zachowanie to dowcip lub zabawa – tak myśli o swoim postępowaniu wielu młodych ludzi. Nie mają oni świadomości, że za swoje zachowania mogą ponieść konsekwencje prawne. Należy podkreślić, że dziecko może odpowiadać przed sądem za czyny niezgodne z prawem i można w stosunku do niego zastosować określone środki wychowawcze/poprawcze/lecznicze, natomiast w stosunku do osób pełnoletnich kary zależą od rodzaju przestępstwa/wykroczenia, które popełnił - informują mundurowi.

Komeda Powiatowa Policji w Ostrowie Wlkp. prowadzi działania o charakterze edukacyjno- profilaktycznym, mającym na celu wzrost świadomości i bezpieczeństwa młodych osób. Głównym celem jest uświadomienie dzieci i młodzieży o konsekwencjach wynikających z popełnienia zachowania niezgodnego z prawem. Ostrowscy policjanci systematycznie prowadzą takie działania nie tylko na terenie placówek oświatowych ale również podczas festynów, akcji profilaktycznych, biwaków, obozów.

Funkcjonariusze podczas takich spotkań przybliżają tematy związane z demoralizacją oraz przestępczością nieletnich łącznie z konsekwencjami, jakie grożą młodym ludziom za łamanie prawa. Ponadto omawiane są zagrożenia związane z Internetem, narkotykami, dopalaczami oraz tematyka handlu ludźmi. Nie brakuje również zagadnień na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Źródło: KPP Ostrów Wielkopolski

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

CERMOTOR
MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI