iOstrowWlkp.pl reklamy
Ciekawostki

Ile węgla w węglu... Wiesz jakim palić, by nie otrzymać mandatu?

Co prawda sezon grzewczy - miejmy nadzieję - dobiega końca, to o tym temacie zawsze warto mówić. Dotyczy bowiem smogu i naszego zdrowia.

Wciąż wiele osób ogrzewa swoje domy węglem. To jeden z najpopularniejszych rodzajów opału w naszym kraju. Co prawda, coraz częściej można zobaczyć w gospodarstwach panele fotowoltaiczne, ale to jeszcze niewielki procent ekologicznych źródeł ogrzewania. Wiele gmin namawia mieszkańców do zmiany rodzaju opału na np. gazowe, zachęcając lokalnymi programami dofinansowującymi takie przedsięwzięcia.

 

To okazuje się wciąż za mało... Podczas spacerów po osiedlach domków jednorodzinnych, można zauważyć kłęby dymu unoszące się ponad dachami. Są jednak i takie momenty, gdy wiatr wpycha czarną smugę prosto na ulice i bezpośrednio w nasze płuca. Stąd pylica i nowotwory płuc, które coraz częściej dotykają Polaków.

 

O tym, że palenie w piecu domowym, szeroko rozumianych śmieci jest szkodliwe, wie chyba każdy... I ten, kto tak czyni robi to z własnej woli, godząc się na niszczenie środowiska, zatruwanie siebie, swojej rodziny, sąsiadów i na mandat w razie kontroli. Inną sprawą może być palenie węgla, który nie spełnia określonych norm, a za używanie którego także można otrzymać mandat. Tego jednak nie każdy może być świadomy.

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął w 2017 roku uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Warto przyjrzeć się szczególnie paragrafowi trzeciemu, który mówi, że zakazuje się stosowania następujących paliw:

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %;
4) węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:
a) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %;
5) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

 

Warto dodać, że kupując węgiel, sprzedawca zobowiązany jest przekazać świadectwo jakości opału. Spalanie tego niezgodnego z powyższymi normami, w razie kontroli, może skutkować mandatem w wysokości nawet kilku tysięcy złotych. Dodatkowo kupując opał, warto zwrócić uwagę na zalecenia producenta kotła.

 

 

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI