iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Gmina Ostrów wesprze 37 przedsięwzięć sportowych

Na ten cel samorząd zabezpieczył w budżecie na 2021 r. - 300 tys. zł. W sumie w konkursie na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej oraz sportu, realizowanego przez pozarządowe organizacje sportowe, zgłoszono 37 wniosków.

Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Wsparcie finansowe poszczególnych przedsięwzięć sportowych związanych m.in. z popularyzacją piłki nożnej, ręcznej, unihokeja, tenisa stołowego czy szachów wyniosło od 43 tys. zł do 500 zł.

 

- W konkursie wyznaczono dwa zadania do realizacji. Zadaniem pierwszym było wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych oraz upowszechnianie gry w piłkę nożną na terenie gminy Ostrów Wielkopolski. Zadanie drugie to wspieranie masowych imprez rekreacyjno–sportowych umożliwiających mieszkańcom gminy Ostrów Wielkopolski aktywne uczestnictwo oraz wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych - zwracają uwagę samorządowcy.

 

Wnioski można było składać do 14 stycznia. 23 wnioski wpłynęły na pierwsze zadania i 14 na drugie. Pod kątem formalnym oceniała je komisja w składzie - Michał Szymoniak (radny gminy), Wiesław Janoś (komendant OSP), Łukasz Jędrzejak i Mateusz Kołeczko (obaj pracownicy urzędu gminy). Ona także zaproponowała podział środków finansowych. Jednak to do wójta gminy Ostrów Wlkp. należał ostatni głos co do wysokości przyznanej dotacji.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również